Vlaamse Overheid gaf 138165 euro


opmerking(en) Fons Hennes


 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8

1

De agenda's en de verslagen van het college van burgemeester en schepenen worden nooit gepubliceerd aangezien de vergaderingen niet openbaar zijn. Het college van burgemeester en schepenen vergadert wekelijks op maandag om 13 uur. Tijdens de zomermaanden juli en augustus gebeurt dit tweewekelijks.

2

samenstelling College (volledig Klaver-NVA)

KURT RYON Burgemeester

bevoegd in deze voor :

  • Vlaamse aangelegenheden

WIM MOMBAERTS 1ste Schepen

JELLE MOMBAERTS 2de Schepen

bevoegd in deze voor :

  • Jeugd
  • Financiën
  • Lokale economie

GEERT LAUREYS 3de Schepen

bevoegd in deze voor:

  • Burgercontact
  • Communicatie
  • Cultuur
  • Participatie ???

MARLEEN RAL 4de Schepen

LIESBETH DEGRÈVE 5de Schepen

4

De leden van Het College van Burgemeester en Schepenen (zie 2) hebben een voorstel gedaan (ergens?) om 'de Schol!-bon in het leven te roepen.' Immers : De Vlaamse Overheid gaf 138165 euro aan de Gemeente Steenokkerzeel. (volgens de toelichting). Bij openbaring is duidelijk dat de besteding van die 138165 euro moet gebeuren bij het verenigingsleven van Steenokkerzeel ter ondersteuning (van wat?) . En wel als volgt: Steun Vlaamse regering voor jeugd-, sport- en cultuurverenigingen

 

5

Deze steun van de Vlaamse overheid is niet besproken binnen De Raad Voor Lokale Economie van Steenokkerzeel. Immers : Wat kan De Raad Voor Lokale Economie van Steenokkerzeel beraden over de geldbesteding van een ander  - in dit geval - het verenigingsleven van Steenokkerzeel? lokale handelaars dragen gewoonlijk bij in geldelijke sponsoring van het verenigingsleven. 

 

6

Toch worden onze lokale cafés en restaurants belast met het vertieren van de gelden van/voor het verenigingsleven. Immers : 8000 a 9000 a 10000 euro gaat opnieuw naar een Tournée Générale. “ALLEZ, WE GAAN HET NE KEER OP ‘N GOE ZUIPEN ZETTEN!” Die slogan is geen officiële slogan uiteraard, dat is gelul van het Steenokkerzeelse bruisende zuipersleven. Het Steenokkerzeelse verenigingsleven van jeugd, sport, cultuur heeft naar alle waarschijnlijkheid recht op die gelden ... om te besteden naar eigen keuze. Maar Het Gemeentecollege beslist dat anders. Een 90-tal verenigingen krijgen in bon-vorm ieder 100 euro. Die 100 euro mogen de verenigingen niet besteden binnen hun activiteiten. Een paar onschuldige handen van ieder vereniging mogen zelf kiezen wie er na de vergadering een privé-kroegentochtje mag afhaspelen. De duizenden euro's stromen binnen bij de waard ... maar die heeft daar zelf géén baat bij ... hoogstens een ietsje pietsje gaat naar de waard. Een kwak gaat naar de 1e BTW bij aankoop drank, Een tweede kwak gaat naar BTW bij verkoop. De grote kwak gaat naar de drankenhandelaar. Over welke ondersteuning gaat het hier nog Feitelijk? Deze door het Gemeentecollege geleverde bon is louter bestemd voor privaat gebruik, waarij je niet eens inwoner van Steenokkerzeel moet zijn. (ps: de Gemeente Zaventem die gaf aan iedere inwoner een bon van 10 euro ... ter ondersteuning van de Lokale Handelaars) Die gemeente maakte ruim 300.000 euro vrij om elke inwoner van één waardebon van 10 euro te voorzien.

 

7

Een verdeelplan opgesteld, op maat van ons verenigingsleven.

Het PLAN zou er zijn tegen het einde van 2020.

Er is iets. Ik bekijk het. Ik ben er nog mee bezig update 30.12.2020 9:00

 

8

Klaver-NVA

(cultuur, jeugd en sport)

De besteding moet niet worden
verantwoord en de besturen hoeven er niet specifiek over te rapporteren. Het uitgangspunt blijft het vertrouwen in de lokale besturen.”

Het verhaal van Robby Dierickx 22-12-20, 09:23 Laatste update: 12:27 Het Laatste Nieuws

Om alle verenigingen financieel te steunen, stelde de gemeente Steenokkerzeel enkele weken geleden – na een participatiedebat met inwoners, afgevaardigden van de adviesraden en politieke fracties – een verdeelplan op. Daarbij werd ook bekeken hoe naburige gemeenten die verdeling uitwerkten en werd advies ingewonnen bij de dienst Vrije Tijd. Uiteindelijk werd beslist dat alle verenigingen een zogenaamde ‘Schol-bon’ van 100 euro kregen het klopt niet want het Gemeentecollege heeft het voorstel van de Scholbon al gedaan op 23 juni 2020 en het participatiedebat was er pas op vrijdag 9 oktober 2020. Dat is zo maar eventjes drie-en-half maanden verschil met het participatiedebat.

 

Daarnaast worden de subsidies voor de erkende verenigingen voor het werkingsjaar 2019-2020 met de helft verhoogd. Wederom Dit bijkomend bedrag mag enkel besteed worden bij lokale handelaars om de lokale economie zoveel mogelijk te steunen. Met lokale handelaars worden in Perk, Melsbroek of Steenokkerzeel gevestigde handelaars bedoeld. De verenigingen kunnen dit extra bedrag ontvangen door de facturen en/of betaalbewijzen van aankopen bij lokale handelaars voor te leggen aan de gemeente. De facturen mogen ook betrekking hebben op eten en drinken. Hiervoor wordt € 23.000 voorzien. Nochtans was het uitgangspunt : De besteding moet niet worden verantwoord en de besturen hoeven er niet specifiek over te rapporteren.

 

De muziekverenigingen krijgen twintig procent extra.

 

De projecten en straatfeesten worden na de coronacrisis extra gestimuleerd door het bedrag met vijftig procent te verhogen. Hiervoor geldt de voorwaarde dat dit extra budget bij de lokale handelaars in het eigen dorp besteed moet worden.

 

Grote dorpsfeesten ontvangen eenmalig een ondersteuning van maximaal 500 euro om de kosten voor de editie van dit jaar te dekken.

 

De voetbalclubs en tennisvereniging die hun kantine moesten sluiten, zullen eenmalig een toelage van 1.000 euro krijgen.

 

De uitleendienst worden dan weer gratis

 

de kampenkoffer met veiligheidsmaterialen voor verenigingen die een kamp organiseren komt ook terug.

 

Tot slot voorziet de gemeente in een pakket veiligheidsmaterialen zoals handgel en handzeep voor de reguliere werking van verenigingen of wanneer ze een evenement willen organiseren.

 

Bruisende gemeente

De gemeente besteedt echter nog niet de volledige  138165 euro, maar besliste een deel opzij te zetten voor het najaar van 2021.

 

Zo is er nog ongeveer 44.000 euro in reserve.

 

“Steenokkerzeel is steeds een bruisende gemeente geweest en we hopen met zijn allen dat we snel terug samen mogen praten, lachen, drinken en feesten”, zegt schepen van Participatie Geert Laureys (Klaver/N-VA). “Daarom is er beslist om niet zozeer naar het verleden te kijken en ons te baseren op inkomstendervingen, maar vooral te investeren in de toekomst en de verenigingen financieel en logistiek bij te staan in hun werking en de initiatieven die ze zullen organiseren.

 

update 30.12.2020 9:00

info@pvda1820ptb

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen