Politieke Beweging Steenokkerzeel 

© 2024 Lyrics, music, and arrangement by Fons Hennes

Created At 08/06/2024, 09:37:30 PM

Politieke Beweging Steenokkerzeel [Verse] We dansen in de straten Oh yeah (ooh-yeah!) Politiek in beweging Voel je het? (voel je het?) Steenokkerzeel Onze tijd is nu (nu, nu) Samen sterk We staan op rij (we staan op rij)

[Verse 2] Iedereen komt samen Hand in hand (hand in hand) Discobal verlicht het land (ooh-yeah, yeah) Revolutie begint hier Vandaag (vandaag, vandaag) Stemmen luid We maken een klank (een klank, een klank)

[Chorus] Steenokkerzeel Voel die beat (voel die beat) Dansen door de nacht We stoppen niet (ooh-yeah, niet) Samenzijn Dat maakt ons vrij (vrij, vrij) Politiek met passie Wij zijn blij (blij, blij)

[Verse 3] De lichten flitsen Kleurenpracht (kleurenpracht) Mensen lachen Dat is onze kracht (onze kracht) In Steenokkerzeel Daar gebeurt het nu (nu, nu) Een nieuwe toekomst Altijd samen Jij en ik Ooh-yeah (ooh-yeah)

[Bridge] Wij gaan door Steeds vooruit (vooruit, vooruit) Droom groot Dans het luid (dans het luid) Politieke liefde Voel die kracht (kracht, kracht) Steenokkerzeel Wij zijn bedacht (bedacht, bedacht)

[Chorus] Steenokkerzeel Voel die beat (voel die beat) Dansen door de nacht We stoppen niet (ooh-yeah, niet) Samenzijn Dat maakt ons vrij (vrij, vrij) Politiek met passie Wij zijn blij (blij, blij)

Mouvement politique Steenokkerzeel

© 2024 Lyrics, music, and arrangement by Fons Hennes

Created At 09/06/2024, 03:37:30 PM

Mouvement politique Steenokkerzeel[Verse] Nous dansons dans les rues Oh ouais (ooh-yeah!) Politique en mouvement Le sens-tu? (le sens-tu?) Steenokkerzeel Notre temps est maintenant (maintenant, maintenant) Ensemble forts Nous nous tenons en rang (nous nous tenons en rang)

[Verse 2] Tout le monde se rassemble Main dans la main (main dans la main) La boule disco éclaire le pays (ooh-yeah, yeah) La révolution commence ici Aujourd'hui (aujourd'hui, aujourd'hui) Voix fortes Nous faisons un son (un son, un son)

[Chorus] Steenokkerzeel Sens ce rythme (sens ce rythme) Danser toute la nuit Nous ne nous arrêtons pas (ooh-yeah, pas) Ensemble Cela nous rend libres (libres, libres) Politique avec passion Nous sommes heureux (heureux, heureux)

[Verse 3] Les lumières clignotent Éclat de couleurs (éclat de couleurs) Les gens rient C'est notre force (notre force) À Steenokkerzeel C'est là que ça se passe maintenant (maintenant, maintenant) Un nouvel avenir Toujours ensemble Toi et moi Ooh-yeah (ooh-yeah)

[Bridge] Nous continuons Toujours en avant (en avant, en avant) Rêve grand Danse fort (danse fort) Amour politique Sens cette force (force, force) Steenokkerzeel Nous sommes réfléchis (réfléchis, réfléchis)

[Chorus] Steenokkerzeel Sens ce rythme (sens ce rythme) Danser toute la nuit Nous ne nous arrêtons pas (ooh-yeah, pas) Ensemble Cela nous rend libres (libres, libres) Politique avec passion Nous sommes heureux (heureux, heureux)

Politics in motion Steenokkerzeel

© 2024 Lyrics, music, and arrangement by Fons Hennes

Created At 09/06/2024, 04:30:30 PM

Politics in motion : [Verse] We dance in the streets Oh yeah (ooh-yeah!) Politics in motion Can you feel it? (can you feel it?) Steenokkerzeel Our time is now (now, now) Together strong We stand in line (we stand in line)

[Verse 2] Everyone comes together Hand in hand (hand in hand) Disco ball lights up the land (ooh-yeah, yeah) Revolution starts here Today (today, today) Loud voices We make a sound (a sound, a sound)

[Chorus] Steenokkerzeel Feel that beat (feel that beat) Dancing through the night We don't stop (ooh-yeah, don't) Togetherness That makes us free (free, free) Politics with passion We are happy (happy, happy)

[Verse 3] The lights flash Colors abound (colors abound) People laugh That is our strength (our strength) In Steenokkerzeel That's where it happens now (now, now) A new future Always together You and me Ooh-yeah (ooh-yeah)

[Bridge] We keep going Always forward (forward, forward) Dream big Dance it loud (dance it loud) Political love Feel that strength (strength, strength) Steenokkerzeel We are thoughtful (thoughtful, thoughtful)

[Chorus] Steenokkerzeel Feel that beat (feel that beat) Dancing through the night We don't stop (ooh-yeah, don't) Togetherness That makes us free (free, free) Politics with passion We are happy (happy, happy)


Wie wordt de volgende burgemeester van Steenokkerzeel?

* Who will be the next mayor of Steenokkerzeel?

* Qui sera le prochain maire de Steenokkerzeel ?

Gezocht op 7 sites

De huidige burgemeester van Steenokkerzeel, Kurt Ryon van de partij Klaver-NVA, blijft aan als burgemeester tot het einde van de huidige legislatuur in 2024. Kurt Ryon heeft zijn positie sinds 2013 behouden en heeft de laatste verkiezingen in 2018 met een absolute meerderheid gewonnen​ (Wikipedia, de vrije encyclopedie)​​ (Gemeente Steenokkerzeel)​. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024 is nog niet bekend wie de specifieke kandidaat-burgemeesters zullen zijn, maar de voorbereidingen en campagnes zijn al in volle gang, met verschillende partijen die hun lijsttrekkers en strategieën aankondigen​ (Ring TV)​.

Voor meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen en de kandidaten kun je de website hier raadplegen.

Searched on 7 sites

The current mayor of Steenokkerzeel, Kurt Ryon from the Klaver-NVA party, will remain as mayor until the end of the current legislature in 2024. Kurt Ryon has held his position since 2013 and won the last elections in 2018 with an absolute majority (Wikipedia, the free encyclopedia) (Municipality of Steenokkerzeel). For the municipal elections in October 2024, it is not yet known who the specific mayoral candidates will be, but preparations and campaigns are already in full swing, with various parties announcing their top candidates and strategies (Ring TV).

For more information about the municipal elections and the candidates, you can consult the website here.

Recherché sur 7 sites

Le maire actuel de Steenokkerzeel, Kurt Ryon du parti Klaver-NVA, restera en poste jusqu'à la fin de la législature en cours en 2024. Kurt Ryon occupe ce poste depuis 2013 et a remporté les dernières élections en 2018 avec une majorité absolue (Wikipedia, l'encyclopédie libre) (Commune de Steenokkerzeel). Pour les élections municipales d'octobre 2024, on ne sait pas encore qui seront les candidats spécifiques à la mairie, mais les préparatifs et les campagnes sont déjà en plein essor, avec divers partis annonçant leurs principaux candidats et leurs stratégies (Ring TV).

Pour plus d'informations sur les élections municipales et les candidats, vous pouvez consulter le site web ici.

Zijn er voorakkoorden? Y a-t-il des pré-accords ? Are there any pre-chords?

... en worden die dan gerespecteerd na de verkiezingen? ...and will they be respected after the elections? ...et seront-ils respectés après les élections ?

Verzoek; kandidatenlijst Steenokkerzeel / Demande; liste de candidats Steenokkerzeel / Request; the list of candidates Steenokkerzeel 

info@politieke-beweging-1820.be            

Overzicht kandidaten  > Aperçu des candidats


Vlaanderen, is - tot nader order - géén land

Flanders is - until further notice - not a country * La Flandre n'est - jusqu'à nouvel ordre - pas un pays

Waar zal deze kandidaat op 9 juni uitkomen: Where will this candidate emerge on June 9: Où émergera ce candidat le 9 juin :

STEENOKKERZEEL

Vlaams Brabant Europees : Partij VOORu ?

Vlaams Brabant Vlaams : Partij van de bomen ?

Vlaams Brabant Federaal : Partij BLANCO ?

Blanco geen uitslag


Oktober Octobre October 2024 verkiezing election

ZUIPEN - HET MOTTO VAN EEN COLLEGE

Drinken doet een beetje zeer, maar in Steenokkerzeel drinkt men zelfs meer

 

RENOVATIEPLICHT

We hebben een lening?

 

VERVALTAX

 

SIRENEPLICHT

 

STILSTAAND VERKEER

 

OPENBAAR- & SCHOOLVERVOER

en op zondagen geen haltes Dijkstraat

 

KLASSE OCMW

vaste klanten en d'ander

 

PARKEREN BUITEN VAKKEN

wie, dacht u

 

WOONST ENE BURGEMEESTER ONBEWOONBAAR VERKLAART DOOR ANDERE BURGEMEESTER

 

OP AFSPRAAK VERPLICHT - EN IN LAATSTE INSTANTIE GESCHRAPT

ter plaatse

 

TE WEINIG HUISARTSEN

 

TE WEINIG BAKKERS

 

GELDAUTOMAAT PERK?

 

GELDAUTOMAAT MELSBROEK?

 

GEPUBLICEERDE NOTULEN WIJZIGEN

 

NACHTWINKELS ZWAAR BELASTEN

NACHTWINKELS UREN KNIPPEN

 

VERKOOP MONDMASKERS

 

40000 EURO VERPLICHTE KOST

om 33-jarig voertuig (als goed huisvader-houder) verplicht te vervangen

 

WIELRENNEN/KOERS

 

1500 METER VAN 70 NAAR 50 km/u Kortenbergsesteenweg open veld.

GEEN KERSTVERLICHTING

 

DE LICHTEN UIT

 

GEEN STROOIZOUTZONES

 

KLIKI KLIKI - DAT WEL

 

DE SOEP VAN DE EEN IS NIET DE SOEP VAN DE ANDER (zondagmarktstandplaats)

 

VUURWERK VAN DE VRIENDEN

 

PARKEERUITDOVING

 

WIJ HEBBEN DE STAART

de rest van de buit is voor een ander

 

PUTTEN IN DE TUNNEL

 

GEEN ZWEMBAD

 

FIETSEN OP DE BAAN NAAST FIETSPAD

wie, dacht u

 

BIJ FLUVIUS NIKS OP PAPIER

 

VIDEOMEETING VOORSTELLEN OM DAN NIET TE VOORZIEN IN DE STREAM

 

ROMMELMARKT AUTO'S BEKEUREN MAAR NIET WEGSLEPEN

 

TE WEINIG ADVOCATEN

 

GEEN ARMOEDEBESTRIJDING

 

TE WEINIG SLAGERS

 

MS DOSSIER?

 

SNELHEIDSOVERTREDINGEN

 

PARKEREN VOOR GARAGE

 

5 PARKEREN IN 4 VAKKEN

 

KADASTRAAL INKOMEN STIJGEN

 

ROKEN IN GEMEENTEHUIS

 

GEEN ZITDAGEN BURGEMEESTER

 

PUTTEN FUERISONPLAATS

 

OPSLAG VUILZAKKEN                        ..

 

GEEN WANDELRUSTBANKEN            GSM EN STUREN IN DE BOCHT

wie, dacht u

 

PARKEREN TEGEN RICHTING

wie, dacht u            .

 

BEPERKTE SNELHEID OMDAT FIETSPADEN TE SMAL ZIJN

 

VOETGANDER MAG OVERAL OVERSTEKEN IN ZONE 30

vergeten te zeggen : dat die dan wel de voorrang kwijt is

 

7 JAREN GEPENSIONEERD EN TOCH NOG EEN BEROEP VOLGENS IDENTITEITSKAART EN POLITIE

 

REEDS JAREN VERKEERDE ADRESZETTING

 

TE WEINIG DERMATOLOGEN

 

BANKENSERVICE?

 

PENSIOEN ONDER ARMOEDEGRENS en nog belast

 

ELECTRICITEITSFRAUDE STROOMAFTAP

gedraging wordt niet strafbaar gesteld

 

BURENRUZIE/GESCHIL oplossen via toevallige amateurs

 

GELUIDSOVERLAST indien gemeten met meter van de politie

 

KAMPVUUR STOKEN IN GARAGEBOX

 

DRUGHANDEL/GEBRUIK

 

INBRAAK / DIEFSTAL


Boire - la devise d'un collège

Boire fait un peu mal, mais à Steenokkerzeel, on boit même plus

OBLIGATION DE RÉNOVATION

Nous avons un prêt?

TAXE DE DÉCHÉANCE

OBLIGATION DE SIRÈNE

CIRCULATION ARRÊTÉE

TRANSPORT PUBLIC ET SCOLAIRE et pas d'arrêts rue Dijkstraat les dimanches

CATÉGORIE CPAS

clients réguliers et les autres

STATIONNEMENT HORS DES CASES

qui, pensez-vous

LOGEMENT DÉCLARÉ INHABITABLE PAR UN AUTRE BOURGMESTRE

SUR RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE - ET ANNULÉ EN DERNIÈRE INSTANCE

sur place

TROP PEU DE MÉDECINS GÉNÉRALISTES

TROP PEU DE BOULANGERS

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE À PERK?

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE À MELSBROEK?

MODIFICATION DES PROCÈS-VERBAUX PUBLIÉS

TAXER LOURDEMENT LES MAGASINS DE NUIT HEURES DE COUPE POUR LES MAGASINS DE NUIT

VENTE DE MASQUES

40000 EUROS DE FRAIS OBLIGATOIRES pour remplacer un véhicule de 33 ans (en tant que bon père de famille-titulaire)

CYCLISME / COURSE PAS DE DÉCORATIONS DE NOËL

ÉTEINDRE LES LUMIÈRES

PAS DE ZONES DE SEL DE DÉNEIGEMENT

CLIQUEZ CLIC - BIEN SÛR

LA SOUPE DE L'UN N'EST PAS LA SOUPE DE L'AUTRE (emplacements de marché dominical)

FEUX D'ARTIFICE DES AMIS

EXTINCTION DU STATIONNEMENT

NOUS AVONS LA QUEUE le reste du butin est pour un autre

TROUS DANS LE TUNNEL

PAS DE PISCINE

CYCLISME SUR LA ROUTE À CÔTÉ DE LA PISTE CYCLABLE qui, pensez-vous

RIEN SUR PAPIER CHEZ FLUVIUS

PROPOSITION DE RÉUNION VIDÉO SANS FOURNIR DE FLUX

AMENDE POUR LES VOITURES SUR LES MARCHÉS AUX PUCES MAIS PAS DE REMORQUAGE

TROP PEU D'AVOCATS

PAS DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

TROP PEU DE BOUCHERS

DOSSIER MS?

EXCÈS DE VITESSE

STATIONNEMENT DEVANT LE GARAGE

5 STATIONNEMENTS SUR 4 CASES

AUGMENTATION DES REVENUS CADASTRAUX

FUMER DANS L'HÔTEL DE VILLE

PAS DE PERMANENCES DU BOURGMESTRE

TROUS DANS LE PARKING FUERISONPLACE

AUCUN BANCS DE REPOS POUR LES RANDONNÉES UTILISER UN TÉLÉPHONE PORTABLE ET ENVOYER DES SMS EN CONDUISANT DANS LE VIRAGE qui, pensez-vous

STATIONNEMENT EN CONTRESENS qui, pensez-vous

LIMITATION DE LA VITESSE CAR LES PISTES CYCLABLES SONT TROP ÉTROITES

LES PIÉTONS PEUVENT TRAVERSER PARTOUT DANS LA ZONE 30 oublié de dire : mais perdant la priorité

RETRAITÉ PENDANT 7 ANS ET TOUJOURS UNE PROFESSION SELON LA CARTE D'IDENTITÉ ET LA POLICE

ADRESSE FAUSSE DEPUIS DES ANNÉES

TROP PEU DE DERMATOLOGUES

SERVICE BANCAIRE?

PENSION SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ et encore imposée

FRAUDE À L'ÉLECTRICITÉ - DÉTOURNEMENT DE COURANT le comportement n'est pas criminalisé

RÉSOUDRE LES CONFLITS DE VOISINAGE PAR DES AMATEURS OCCASIONNELS

NUISANCES SONORES SI MESURÉES AVEC UN COMPTEUR DE LA POLICE

FAIRE UN FEU DE CAMP DANS UN GARAGE

TRAITE DE DROGUE / UTILISATION

INTRUSION / VOL

1500 mètres de 70 à 50 km/h Kortenbergsesteenweg en champ ouvert.


Drinking - the motto of a college

Drinking stings a bit, but in Steenokkerzeel, they drink even more.

 

MANDATORY RENOVATION

Do we have a loan?

DECAY TAX

SIREN OBLIGATION

STATIONARY TRAFFIC

PUBLIC & SCHOOL TRANSPORT
and no stops on Sundays on Dijkstraat

OCMW CLASS
regular customers and others

PARKING OUTSIDE MARKINGS

who do you think

DWELLING DECLARED UNINHABITABLE BY ANOTHER MAYOR

BY APPOINTMENT REQUIRED - AND CANCELED AT THE LAST MINUTE

on site

TOO FEW GENERAL PRACTITIONERS

TOO FEW BAKERS

ATM IN PERK?

ATM IN MELSBROEK?

ALTER PUBLISHED MINUTES

HEAVILY TAX NIGHT SHOPS
CUTTING HOURS FOR NIGHT SHOPS

SALE OF FACE MASKS

40000 EURO MANDATORY COST
to replace a 33-year-old vehicle (as a good father-caretaker)

CYCLING / RACE
NO CHRISTMAS LIGHTS

LIGHTS OFF

NO SALT SPREADING ZONES

CLICK CLICK - SURE

ONE'S SOUP IS NOT ANOTHER'S SOUP (Sunday market stand)

FRIENDS' FIREWORKS

PARKING EXTINGUISHMENT

WE HAVE THE TAIL
the rest of the loot is for another

PITS IN THE TUNNEL

NO SWIMMING POOL

CYCLING ON THE ROAD BESIDE THE BIKE PATH
who do you think

NOTHING ON PAPER AT FLUVIUS

PROPOSED VIDEO MEETING WITHOUT PROVIDING A STREAM

FINING CAR MARKET BUT NOT TOWING AWAY

TOO FEW LAWYERS

NO POVERTY ALLEVIATION

TOO FEW BUTCHERS

MS FILE?

SPEEDING

PARKING IN FRONT OF GARAGE

5 PARKING IN 4 SLOTS

INCREASE IN CADASTRAL INCOME

SMOKING IN TOWN HALL

NO MAYOR'S OFFICE HOURS

FUERISONPLACE PARKING PITS

NO REST BENCHES FOR HIKING
USING A CELLPHONE AND TEXTING WHILE DRIVING IN THE CURVE
who do you think

PARKING AGAINST DIRECTION
who do you think

SPEED LIMITATION DUE TO NARROW BIKE LANES

PEDESTRIANS CAN CROSS ANYWHERE IN 30 ZONE
forgot to say: but losing priority

RETIRED FOR 7 YEARS AND STILL A PROFESSION ACCORDING TO ID CARD AND POLICE

WRONG ADDRESS SETTING FOR YEARS

TOO FEW DERMATOLOGISTS

BANKING SERVICE?

PENSION BELOW POVERTY LINE AND STILL TAXED

ELECTRICITY FRAUD - POWER TAPPING
behavior not made punishable

NEIGHBORHOOD DISPUTE RESOLUTION BY RANDOM AMATEURS

NOISE COMPLAINTS IF MEASURED WITH POLICE METER

BONFIRE IN GARAGE BOX

DRUG DEALING / USAGE

BURGLARY / THEFT

1500 meters from 70 to 50 km/h Kortenbergsesteenweg open field.

29/02/2024radio Steenokkerzeel

Lokaal nieuws

 

De gemeente Steenokkerzeel, is een vuile, grijze, grouwe gemeente. Een gemeente zonder "WAUW".
The municipality of Steenokkerzeel is a dirty, gray, grim municipality. A community without "WOW".
La commune de Steenokkerzeel est une commune sale, grise et sinistre. Une communauté sans « WOW ».

De burgers : Er zit er altijd eentje bij die altijd het hoogste woord voert, een die het graag op afstand bekijkt, een die nooit weet wat er gaande is, een die lacht om eigen (slechte) mopjes, een die je altijd kan opvrolijken, een die... vul maar aan.

Les citoyens : il y en a toujours un qui a toujours le plus grand mot à dire, un qui aime regarder de loin, un qui ne sait jamais ce qui se passe, un qui rit de ses (mauvaises) blagues, un qui peut toujours vous remonter le moral. , celui qui... remplit le vide.

The citizens: There is always one who always has the highest say, one who likes to watch from a distance, one who never knows what is going on, one who laughs at his own (bad) jokes, one who can always cheer you up, one that... fill in the blank.

Bewijs dat er anno 2024 nog steeds geen politiek zwaargewicht bestaat in Steenokkerzeel. Veel moet je dan ook niet verwachten van het gemeentebestuur van Steenokkerzeel.

 

Wie kiest de kopstukken feitelijk?

 

Wie weigerde een kopplaats feitelijk?

 

Wie was beter kandidaat kopstuk feitelijk?

 

HOE KAN JE NU EEN BESTUURPERIODE / REGEERPERIODE AFSLUITEN MET HET OPSOMMEN VAN EEN LIJST VAN WAT ALLEMAAL NOG ZOU MOETEN GEDAAN WORDEN ?

3 - maart 2024 Iemand is blijkbaar al zeker van bestuur

VLAAMS PARLEMENT

FEDERAAL PARLEMENT

Fons Hennes

geen partij - geen lid
pas de parti - pas de membre
no party - no member