Federale Overheid gaf 130000 euro

><

tegenspraak


opmerking(en) Fons Hennes


 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7

1

De agenda's en de verslagen van het college van burgemeester en schepenen worden nooit gepubliceerd aangezien de vergaderingen niet openbaar zijn. Het college van burgemeester en schepenen vergadert wekelijks op maandag om 13 uur. Tijdens de zomermaanden juli en augustus gebeurt dit tweewekelijks.

2

samenstelling College (volledig Klaver-NVA)

KURT RYON Burgemeester

WIM MOMBAERTS 1ste Schepen

JELLE MOMBAERTS 2de Schepen

bevoegd in deze voor :

  • Jeugd
  • Financiën
  • Lokale economie

GEERT LAUREYS 3de Schepen

bevoegd in deze voor:

  • Burgercontact
  • Communicatie
  • Cultuur

MARLEEN RAL 4de Schepen

LIESBETH DEGRÈVE 5de Schepen

4

De leden van Het College van Burgemeester en Schepenen (zie 2) hebben een voorstel gedaan (ergens?) om 'de Schol!-bon in het leven te roepen.' Immers : De Federale Overheid gaf 130000 euro aan de Gemeente Steenokkerzeel. (volgens de toelichting van De 2e Schepen op De Raad Voor Lokale Economie van Steenokkerzeel). Bij openbaring is duidelijk dat de besteding van die 130000 euro moet gebeuren bij het verenigingsleven van Steenokkerzeel ter ondersteuning (van wat?)

 

5

Wat kan De Raad Voor Lokale Economie van Steenokkerzeel beraden over de geldbesteding van een ander  - in dit geval - het verenigingsleven van Steenokkerzeel? Immers: lokale handelaars dragen gewoonlijk bij in geldelijke sponsoring van het verenigingsleven. 

 

6

Hier doet men een omgekeerde beweging met de gelden van/voor het verenigingsleven. En men kijkt er naar. En men knikt dat het goed is.

met name : De Raad Voor Lokale Economie van Steenokkerzeel

Secretariaat

Contact: Kim Nees
E-mail: kim.nees@steenokkerzeel.be
Tel.: 02 254 19 76

Meer info

  • Verantwoordelijke schepen: Jelle Mombaerts
  • Aangesloten Handelaars ???

 

7

Een verdeelplan opgesteld, op maat van ons verenigingsleven.

Het PLAN zou er zijn tegen het einde van 2020.

Op het einde van 2020 blijkt er helemaal geen spraak te zijn van 130000 euro die De Federale Overheid gaf aan de Gemeente Steenokkerzeel.

update 29.12.2020 11:11

info@pvda1820ptb

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen