het    lokaal    bestuur    -    we    WONEN    allemaal    in    een    lokaal    bestuur

STEENOKKERZEEL   1820

Nederlands , Frans, Duits, Néerlandais, Français, Allemand, Dutch, French, German,

Officiele voertaal, langue officielle, official language: Vlaams, plat vloms

Hier wordt gesproken: Nederlands, dialect Vlaams, Frans, Engels, Arabisch, Turks, Oekraïens, Pools, ...
Parlé ici : Néerlandais, Flamand dialecte, Français, Anglais, Arabe, Turc, Ukrainien, Polonais, ...
Spoken here: Dutch, dialect Flemish, French, English, Arabic, Turkish, Ukrainian, Polish, ...

FACEBOOK ↴ PAGINAS GEMEENTERAAD PVDA Steenokkerzeel 1820 PVDA PTB

Gemeentebestuur Gemeenteraad

Oppositie Gemeenteraad

Oppositie Gemeenteraad

Oppositie Gemeenteraad

Oppositie Gemeenteraad

Oppositie Gemeenteraad


op weg naar verkiezingen 2024

30/8/23 Hallo, de Grote Bevraging van de PVDA. De PVDA luistert naar de bevolking en vraagt de mening van 100.000 mensen. Wil jij ook je mening geven? https://degrotebevraging.be?sourceMedium=email&pollster_hubspot_contact_id=3187039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Wat heeft de gemeenteraad kunnen afkeuren in de afgelopen 5 jaar? Qu'est-ce que le conseil municipal a pu désapprouver ces 5 dernières années ? What has the city council been able to disapprove of in the past 5 years?

NVA-Klaver

voorstellen van PVDA, VB, 

Vooruit -Spa

? voorstel van ?

Open-VLD

? voorstel van ?

AnnDers

? voorstel van ?

CD&V

? voorstel van ?

GROEN

? voorstel van ?

NVA-Klaver

Het voorstel van PVDA om op een zondag op de markt een soepstand te plaatsen, zoals de NVA-ocmwvrienden dat wel mogen doen.

NVA-Klaver

Het voorstel van VB om op een zondag op de markt een soepstand te plaatsen, zoals de NVA-ocmwvrienden dat wel mogen doen.

ikke, de rest kan stikke

Waarom zouden PVDA & VB dan samen met NVA-Klaver die ene dag in het jaar mee vuil gaan opscharren in de straten zoals die andere meelopende partijen? Zo van kliki-kliki ... erre maai gezien ... hedde ons bezig gezien?


26.04.2023 10:14

23.04.2023

2024 één Vlaams-Brabander meer in Vlaams parlement

onze ouderen hun welverdiende oude dag geven

‘1500 euro pensioen betekent in de praktijk voor elke partij iets héél anders’ - "Une pension de 1500 euros signifie en pratique quelque chose de très différent pour chaque partie" - ‘1500 euro pension in practice means something very different for each party’

de Grootste Graaier-verkiezing.  Geld van werkenden en gepensioneerden waar de bestuurders zichzelf rijkelijk mee belonen.   Omstreden pensioenregeling Parlement was goedgekeurd door alle partijen (behalve PVDA)


PARTIJEN IN VOLG-ORDE

???? website

website KLAVER-NVA = GEMEENTEBESTUUR - GEMEENTERAAD

website VOORUIT = GEMEENTERAAD - OPPOSITIE

website OPEN VLD =GEMEENTERAAD - OPPOSITIE

website ANNDERS1820 = GEMEENTERAAD - OPPOSITIE

website CD&V = GEMEENTERAAD - OPPOSITIE

website GROEN = GEMEENTERAAD - OPPOSITIE

website PVDA ik doe mee? PVDA I'm in? PVDA dans lequel je suis ? Er komt geen marxistisch PVDA-Burgemeester in Steenokkerzeel in 2024 want er komt geen PVDA-lijst - Il n'y aura pas de maire marxiste PVDA à Steenokkerzeel en 2024 car il n'y aura pas de liste PVDA - There will be no Marxist Mayor PVDA in Steenokkerzeel in 2024 because there will be no PVDA list

Geen proteststem mogelijk - No protest vote possible - Pas de vote de protestation possible

Maar .... PVDA wil vooral veel volk van in de straat OP DE STRAAT: voor petities, wijktochten, manifestaties, stakingspiket-steun, solidariteit, vrede, folders, bedrijfspoorten, vakbonden, goedkope medicatie, zorg en artsen, 

Mais.... PVDA veut surtout beaucoup de gens de la rue DANS LA RUE : pour les pétitions, les tournées de quartier, les manifestations, le soutien à la grève, la solidarité, la paix, les tracts, les portails des entreprises, les syndicats, les médicaments pas chers, les soins et les médecins,

But .... PVDA especially wants a lot of people from the street ON THE STREET: for petitions, neighborhood tours, manifestations, strike support, solidarity, peace, leaflets, company gates, trade unions, cheap medication, care and doctors,


Waar kunnen we vandaag over klagen zagen en stoefen?

Que peut-on se plaindre de scier et se vanter aujourd'hui?

What can we complain about sawing and boasting about today?

Wist je dat er in de Delhaizewinkels Kampenhout, Meerbeek, Kortenberg, Sterrebeek, waar Fons al jaren komt en gaat, er geen enkel probleem is en ook geen staking.

Wist je dat de service flats nog steeds 21% btw betalen op energie * Saviez-vous que les résidences-services paient toujours 21% de TVA sur l'énergie * Did you know that the service flats still pay 21% VAT on energy 10.04.2023

 


Eerst goedgekeurd door PVDA dan afgelast door PVDA

25/5/23 Bevestiging : Idee van energiecafé op 4 juni wordt niet doorgezet, twijfel over mogelijkheid goede organisatie van het event.

PVDA 2 Kom naar een PVDA Energiecafé! zondag 4 juni Zaventem

na de noen Zaal De Kring, A. Dupontstraat 17 in Nossegem

Ze zijn met veel, de mensen die iets willen doen aan die veel te hoge energiefacturen. Laten we elkaar ontmoeten! Tijdens de Energiecafés:

  1. krijg je een helder inzicht in de energiecrisis

  2. kan je deelnemen aan verschillende workshops om mee in actie te komen

  3. stel je jouw vragen over je hoge energiefactuur

  4. drink je daarbij gezellig een glas met je vrienden

D'abord approuvé par PVDA puis annulé par PVDA

25/5/23 Confirmation : L'idée d'un energy café le 4 juin n'est pas concrétisée, doute sur la possibilité d'une bonne organisation de l'événement.

PVDA 2 Venez au PVDA Energy Café ! Dimanche 4 juin Zaventem

après midi Zaal De Kring, A. Dupontstraat 17 à Nossegem

Ils sont nombreux, ceux qui veulent faire quelque chose pour ces factures d'énergie bien trop élevées. On se retrouve! Pendant les Energy Cafés :

vous obtenez un aperçu clair de la crise énergétique

vous pouvez participer à divers ateliers pour passer à l'action

posez vos questions sur votre facture énergétique élevée

vous pouvez prendre un bon verre avec vos amis

First approved by PVDA then canceled by PVDA

25/5/23 Confirmation : Idea of energy café on June 4 is not implemented, doubt about the possibility of good organization of the event.

PVDA 2 Come to a PVDA Energy Café! Sunday 4 June Zaventem

after noon Zaal De Kring, A. Dupontstraat 17 in Nossegem

There are many of them, the people who want to do something about those far too high energy bills. Let's meet! During the Energy Cafés:

you get a clear insight into the energy crisis

you can participate in various workshops to get into action

ask your questions about your high energy bill

you can have a nice drink with your friends

 

PVDA 3  Kom met een activiteit naar Manifiesta 2023 in Oostende.

 

PVDA 3 Venez avec une activité à Manifiesta 2023 à Ostende.

 

PVDA 3 Come with an activity to Manifiesta 2023 in Ostend.

 


PVDA 4 Kom naar het mei feest in Vilvoorde. ZONDAG 30 APRIL 2023 VAN 13:00 - 18:00 Duchépark

 

PVDA 4 Venez à la fête de mai à Vilvorde. DIMANCHE 30 AVRIL 2023 DE 13H00 À 18H00 Parc Duché

 

PVDA 4 Come to the May party in Vilvoorde. SUNDAY 30 APRIL 2023 FROM 1:00 PM - 6:00 PM Duché Park


Krant Vlaams Brabant 1
PDF – 2,4 MB 104 downloads

PVDA 5

 folders aanvragen / uitdelen.

Steenokkerzeel Melsbroek Perk 6000 bussen

60 bussers

 

demander/distribuer des brochures. Steenokkerzeel Melsbroek Perk 6000 boîtes aux lettres

60 distributeurs

 

ask for/distribute brochures.

Steenokkerzeel Melsbroek Perk 6000 mailboxes

60 postmen

 

016854415
leuven@pvda.be
https://vlaams-brabant.pvda.be/

foto Fons Hennes

0323 Stadskr VB Vlaams Brabant FR LR
PDF – 2,3 MB 83 downloads

 

PVDA LOKAAL (update 04/04/2023)

 


 

sociale media FACEBOOK beschikbaarheid - bereikbaarheid

 

PVDA Machelen, Diegem

PVDA Steenokkerzeel, Perk, Melsbroek

PVDA Zemst, EppegemWeerdeElewijt, Hofstade

PVDA Kampenhout, Berg, Nederokkerzeel, Buken

PVDA Zaventem, Nossegem, Sterrebeek, Sint-Stevens-Woluwe


hier verlies je tijd - ze geven gewoon nooit antwoord

ze geven ook geen blijk van tot een basisgroep te behoren

ze geven ook geen blijk van activiteiten 

BASISGROEP beschikbaarheid - bereikbaarheid

PVDA Vilvoorde voorzitter ??

Vilvoorde, Peutie

PVDA Zaventem voorzitter

Machelen I, Diegem I, Steenokkerzeel II, Perk, Melsbroek, Zaventem, Nossegem III, Sterrebeek, Sint-Stevens-Woluwe I, Kraainem, Wezembeek-Oppem I


STEENOKKERZEEL   1820   BELGIUM

Vooruit

Steenokkerzeel kijkt ook al vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen 2024. Het bestuur heeft zijn voorkeur uitgesproken en plaatst Rony Blommaert op kop van de lijst.

De partijen Vooruit en PS beloofden plechtig de pensioenleeftijd opnieuw te verlagen naar 65 jaar. “Anders stappen wij niet in een regering”, klonk het in alle verkiezingsdebatten. Wel, belofte maakt schuld...


STEENOKKERZEEL   1820   BELGIUM

CD&V

- Wist je dat er op facebook van CD&V Steenokkerzeel werkelijk niets staat te lezen (21/07/2022) tot (25/12/2022) tot nu (update 31/03/2023) ... En in de dagelijkse omgang valt ook al niets op te merken. (Update 31.03.2023)


STEENOKKERZEEL   1820   BELGIUM

Vlaams Belang

??


STEENOKKERZEEL   1820   BELGIUM

Open VLD

??


STEENOKKERZEEL   1820   BELGIUM

AnnDerS 1820


STEENOKKERZEEL   1820   BELGIUM

Groen


STEENOKKERZEEL   1820   BELGIUM

NV-A


Op een chirofuif is er meer volk

Met 170 Propere Burgers is het Proper Verzet de tofste ploeg van onze 3 dorpen. 2/3/23. Dat is werkelijk een serieus falen na 11 jaren bestuur.


Hypocriet

Sinds de aanleg van de parking heb je er met die hagen geen enkel zicht. Oplossing? Bordjes plaatsen.


Het debat

Sommige burgers voelen zich inderdaad NIET vertegenwoordigd, maar ze gaan niet stemmen, of stemmen blanco/ongeldig...

Moeten politieke partijen aan uw deur komen rammelen om u te overtuigen van uw domheid of ben je slim genoeg om te weten waar de klepel hangt en wat je moet doen? Politieke partijen kunnen hun standpunten en plannen presenteren, maar het is aan de kiezer om te beslissen of deze aansluiten bij hun eigen overtuigingen en prioriteiten. Dus, over iemands intelligentie of bekwaamheid valt niet te twijfelen omdat de kiezer altijd individueel beslist, ook al is dat niet gaan stemmen of blanco stemmen. Het is als kiezer echter wel belangrijk om kritisch te blijven over de uitvoering van de beloftes en verplichtingen van hun politieke partijen die zij tot de macht hebben verkozen. Het is aan de oppositie om aan hun kiezers te tonen waarom ze niet aan de macht werden verkozen en hoe ze dat willen rechtzetten. En zo komen we bij "Het Debat"

Een debat is een discussie tussen twee of meerderen waarbij argumenten worden uitgewisseld en standpunten worden verdedigd over een specifiek onderwerp. Het doel van een debat is meestal om te proberen de andere partij te overtuigen van jouw standpunt, maar het kan ook worden gebruikt om de verschillende perspectieven over een onderwerp te verkennen en begrijpen.

Een debat begint meestal met het definiëren van het onderwerp en het bepalen van de regels, gevolgd door opening statements van elke partij. Vervolgens wordt er gediscussieerd over verschillende aspecten van het onderwerp, waarbij argumenten worden uitgewisseld en weerlegd. Het debat eindigt meestal met een samenvatting van elk standpunt en een slotverklaring.

Het debat is een belangrijk middel om meningsverschillen op te lossen, ideeën te delen en beleid te bepalen.


Geachte Adviseur-Analist, is het normaal dat er jeugd komt helpen in uniform bij een activiteit van een politieke partij?

Het is over het algemeen niet gebruikelijk dat jeugd in uniform deelneemt aan activiteiten van politieke partijen. Dit kan namelijk worden gezien als politieke partijdigheid van de jeugdorganisatie, en dit kan de neutraliteit en integriteit van de politieke partij in twijfel trekken. Bovendien kan het worden beschouwd als het gebruik van minderjarigen voor politieke doeleinden, wat in sommige landen zelfs verboden is.

Als de jeugd in uniform deelneemt aan een politieke activiteit, kan dit ook de indruk wekken dat de politieke partij de jeugdorganisatie gebruikt om haar boodschap te verspreiden, in plaats van dat de jeugdorganisatie zich richt op de ontwikkeling en het welzijn van de jeugd.

Daarom is het raadzaam dat politieke partijen en jeugdorganisaties zorgvuldig nadenken over de manier waarop zij betrokken willen zijn bij politieke activiteiten en welke rol minderjarigen daarbij spelen. In het algemeen is het beter om politieke activiteiten te vermijden die de neutraliteit en integriteit van de politieke partij of de ontwikkeling en het welzijn van de jeugdorganisatie in gevaar kunnen brengen.

Bij het kijken naar de foto's heeft men de indruk dat het om scouts (of chiro) gaat, eerder dan over partij-jongeren.Als de jeugd op de foto's in uniform is en het lijkt op de uniformen van de scouts of de chiro, dan is het mogelijk dat het om een jeugdbeweging gaat die deelneemt aan een activiteit van een politieke partij. In dat geval is het nog steeds belangrijk om ervoor te zorgen dat de betrokkenheid van minderjarigen bij politieke activiteiten zorgvuldig wordt afgewogen en dat er rekening wordt gehouden met de neutraliteit en integriteit van de politieke partij en de ontwikkeling en het welzijn van de jeugdorganisatie.

Als het inderdaad gaat om een jeugdbeweging, is het ook belangrijk om na te gaan of de betrokkenheid van de jeugd vrijwillig is en of hun ouders of voogden op de hoogte zijn van hun deelname aan de activiteit. Minderjarigen hebben immers bescherming nodig tegen mogelijke uitbuiting of misbruik, en het is belangrijk om ervoor te zorgen dat hun veiligheid en welzijn te allen tijde worden beschermd.

Kortom, als het om een jeugdbeweging gaat, moet er rekening worden gehouden met dezelfde overwegingen als wanneer het om partij-jongeren zou gaan. De betrokkenheid van minderjarigen bij politieke activiteiten moet zorgvuldig worden afgewogen om ervoor te zorgen dat er geen sprake is van politieke partijdigheid of uitbuiting van minderjarigen.


Verscheurd tussen Servranckx en Ryon

fons.hennes

Hier draait de politiek om één persoon (de ene keer Karel Servranckx de andere keer Kurt Ryon) * Here politics revolves around one person (one time Karel Servranckx the other time Kurt Ryon) * Ici, la politique tourne autour d'une personne (une fois Karel Servranckx l'autre fois Kurt Ryon)

De rest van de gemeenteraad en het college moet het met veel minder stemmen doen. * The rest of the city council and the college have to do with far fewer votes. * Le reste du conseil municipal et le collège doivent se contenter de beaucoup moins de voix. video


Gemeenschapdienst / Gemaanschapsdienst

26/02/2023 8:05 naar aanleiding van VRTradio1-nieuws:
Geachte Adviseur-Analist
Is het ganster zijn, verbonden aan een leeftijd?

Geachte vragensteller,

Het zijn van een gangster is niet per se verbonden aan een bepaalde leeftijd. Het is mogelijk voor mensen van alle leeftijden om betrokken te zijn bij criminele activiteiten en zichzelf te identificeren als gangster.

Veel mensen die betrokken zijn bij criminele bendes en activiteiten zijn vaak jonger en hebben mogelijk minder ervaring in het omgaan met de gevaren en uitdagingen die gepaard gaan met een leven in de criminaliteit.

Het is belangrijk op te merken dat criminele activiteiten nooit een verstandige keuze zijn en ernstige gevolgen kunnen hebben voor zowel het individu als de bredere gemeenschap. Ik raad daarom ten zeerste aan om een legaal en verantwoordelijk leven te leiden en hulp te zoeken als u of iemand die u kent betrokken is bij criminele activiteiten.

Geachte Adviseur-Analist
Een politieke partij in Vlaanderen, met name N-VA, zet dergelijke jongeren verplicht aan het werk in zorgcentra en in ziekenhuizen, als strafmaatregel.

Geachte vragensteller,

Het is belangrijk om te benadrukken dat ik als gesprekspartner geen politieke voorkeuren heb en geen standpunten inneem over specifieke politieke partijen of hun beleid.

Over de specifieke maatregel waar u naar verwijst, namelijk het verplicht stellen van jongeren die betrokken zijn bij criminele activiteiten om te werken in zorgcentra en ziekenhuizen, kan ik echter zeggen dat dit soort maatregelen controversieel kunnen zijn en discussie kunnen oproepen.

Een dergelijke maatregel zou kunnen worden gezien als een manier om jongeren te helpen bij het ontwikkelen van verantwoordelijkheid en respect voor de gemeenschap, evenals het aanbieden van waardevolle werkervaring. Aan de andere kant zou het verplichten van jongeren om te werken in zorgcentra en ziekenhuizen als strafmaatregel als stigmatiserend kunnen worden ervaren en het werk zelf zou niet geschikt kunnen zijn voor alle jongeren, afhankelijk van hun vaardigheden en interesses.

Bovendien is het belangrijk om ervoor te zorgen dat jongeren die betrokken zijn bij criminele activiteiten ook toegang hebben tot passende begeleiding, ondersteuning en behandeling om hen te helpen bij het veranderen van hun gedrag en het opbouwen van een positieve toekomst. Het is daarom essentieel dat deze maatregelen worden genomen in het bredere kader van een uitgebreid beleid voor misdaadpreventie en -bestrijding, waarin ook aandacht wordt besteed aan de oorzaken en gevolgen van criminaliteit.

Geachte Adviseur-Analist
Moet men als zorgbehoevende akkoord gaan dat dergelijke jongeren verplicht worden om ons te behandelen of in onze omgeving werkzaam zijn?

Geachte vragensteller,

Als zorgbehoevende heeft u het recht om te beslissen wie u toelaat in uw privé-ruimte en wie uw zorg verleent. U mag dus weigeren om zorg te ontvangen van een bepaalde persoon als u daar bezwaar tegen heeft.

Als de overheid dergelijke jongeren verplicht om te werken in zorginstellingen, zou het de verantwoordelijkheid van de zorginstelling zijn om te zorgen voor de juiste screening en opleiding om ervoor te zorgen dat deze jongeren geschikt zijn voor het werk dat ze doen. Ze moeten ook rekening houden met de wensen en behoeften van de zorgbehoevenden en hun privacy en veiligheid waarborgen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat als deze maatregel wordt geïmplementeerd, het doel is om jongeren die betrokken zijn bij criminele activiteiten te helpen bij het ontwikkelen van verantwoordelijkheid en respect voor de gemeenschap, en om hen waardevolle werkervaring te bieden. Het is niet bedoeld als straf voor de zorgbehoevenden of als een manier om hen ongemak te bezorgen.

In het algemeen moet elke maatregel die wordt genomen om jongeren te helpen bij het veranderen van hun gedrag en het opbouwen van een positieve toekomst, worden uitgevoerd met respect voor de rechten en waardigheid van alle betrokkenen. Het is daarom belangrijk dat alle partijen, inclusief de jongeren, de zorginstellingen en de zorgbehoevenden, worden betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van een dergelijk beleid.

Geachte Adviseur-Analist
Het is echter duidelijk dat de beslissingen door anderen worden genomen boven onze hoofden.

Geachte vragensteller,

Het is begrijpelijk dat u zich zorgen maakt over beslissingen die buiten uw controle worden genomen. Het is echter belangrijk om te onthouden dat u als zorgbehoevende nog steeds bepaalde rechten heeft en dat er wetten en richtlijnen zijn die uw veiligheid en welzijn beschermen.

Als u zich zorgen maakt over de veiligheid en kwaliteit van de zorg die u ontvangt van jongeren die betrokken zijn bij criminele activiteiten, heeft u het recht om uw zorgen te uiten en te vragen om alternatieve zorgverleners.

Het is belangrijk dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en implementeren van deze maatregel ook rekening houden met de zorgen en wensen van zorgbehoevenden en hun familieleden. Het is daarom belangrijk om uw zorgen te uiten bij de verantwoordelijke autoriteiten en om deel te nemen aan het debat over deze kwestie.

Het is belangrijk dat beleidsmakers en verantwoordelijke autoriteiten luisteren naar de zorgen en belangen van alle betrokken partijen bij het nemen van beslissingen die de levens van mensen beïnvloeden.


25/02/2023 7:47 Hoe Belgisch is Steenokkerzeel?

Merkwaardige afname  van de Belgische herkomst. En hoe zou de verhouding Vlaams versus Frans zijn bij die Belgen enerzijds en de niet-Belgen anderzijds?

Het aantal inwoners van Belgische herkomst daalde van 9.553 in 1990 naar 9.407 in 2020. = min 146

Het aantal inwoners van niet-Belgische herkomst steeg van 386 in 1990 naar 2.894 in 2020. = plus 2508

Het lijkt erop dat de totale bevolking van Steenokkerzeel is toegenomen van 9.939 in 1990 naar 12.301 in 2020, wat een netto toename van ongeveer 2.362 personen vertegenwoordigt.

Interessant is dat het aantal inwoners van Belgische herkomst is afgenomen met 146, terwijl het aantal inwoners van niet-Belgische herkomst aanzienlijk is gestegen met 2.508. Dit suggereert dat de toename van de totale bevolking van Steenokkerzeel voornamelijk te wijten is aan immigratie uit andere landen.

Het is belangrijk op te merken dat er ook Vlaamse inwoners van Steenokkerzeel kunnen zijn die zichzelf niet als Belg beschouwen, evenals niet-Belgische inwoners die wel Nederlands spreken en zichzelf als Vlaming beschouwen.

51,2% heeft gekozen voor de Vlaams-nationale agenda en voor de groene agenda van KLAVER-N-VA die tezamen aldus pleiten voor meer autonomie voor Vlaanderen. ( "KLAVER" staat waarschijnlijk voor groen). N-VA en Groen (Klaver) zijn inderdaad twee verschillende partijen met verschillende ideologieën en standpunten terwijl ze hier toch samenkomen. De N-VA is een Vlaams-nationale partij die pleit voor meer autonomie voor Vlaanderen binnen België. De partij heeft als doel om de Vlaamse identiteit en cultuur te beschermen en te versterken. KLAVER is dan weer niet de echte partij GROEN die op zichzelf opkwam maar is een partij'tje die al enige tijd op zoek was naar een grote broer/zus om mee op de kar te kunnen springen (lukte het eerst niet met een grote zus of een broer dan blijkt het deze keer gelukt met een zeer grote neef) . De KLAVER-partij pleit hopelijk voor een groene samenleving. Het is zo dat de kiezers in Steenokkerzeel in 2018 in meerderheid hebben gekozen voor een coalitie tussen N-VA en KLAVERgroen, waardoor de partijen gezamenlijk de agenda van meer autonomie voor Vlaanderen en de groene agenda kunnen uitvoeren.

Het gemeentecollege sluit zich niet af aan de gemeentegrens en kijkt met een open blik naar de wereld. Maar daardoor mag hun gastvrijheid niet vertaald worden naar een gedwongen inschikkelijkheid tegenover anderstaligen.


25/02/2023 7:30 Het 2e jaar op rij vakantiegeld zonder te hebben gewerkt met corona.

Bedankt voor het delen van deze informatie! Het is altijd goed om te weten waar we terecht kunnen voor meer informatie over onze rechten en voordelen, met name met betrekking tot vakantie en vakantiedagen. Ik zal de links die je hebt gedeeld bewaren en er in de toekomst naar verwijzen wanneer dat relevant is. Voor pas afgestudeerden die jonger zijn dan 25 jaar en die nog geen eerder opgebouwde vakantiedagen hebben, kan de jeugdvakantieuitkering inderdaad een handige bron van informatie zijn. Dank je wel!

 

Meer over de berekening van de vakantiedagen lees je hier: https://www.rjv.fgov.be/nl/vakantieduur

Meer over de berekening van het vakantiegeld lees je hier: https://www.rjv.fgov.be/nl/vakantiegeld/berekening-vakantiegeld

Voor pas afgestudeerden die jonger zijn dan 25 jaar en die nog geen eerder opgebouwde vakantiedagen hebben, bestaat de jeugdvakantieuitkering van de RVA. Meer info op https://www.rva.be(dit is een externe link).


22/02/2023 22:10 Geachte Adviseur,

ik, Fons Hennes, wou weten of dat het verboden is om in de trein in slaap te vallen.

Beste Fons Hennes,

Het is niet verboden om in slaap te vallen in de trein. Reizigers mogen tijdens hun treinreis rusten, slapen, lezen of andere activiteiten uitvoeren, zolang ze geen overlast veroorzaken voor andere passagiers.

Het kan echter wel gevaarlijk zijn om in slaap te vallen tijdens het reizen met de trein, vooral als je bijvoorbeeld uitstapt bij de verkeerde halte of je spullen vergeet mee te nemen wanneer je de trein verlaat. Het is daarom aan te raden om op je hoede te blijven en op tijd wakker te worden om zeker te zijn dat je op de juiste halte uitstapt.

Als je van plan bent om te reizen met de trein, is het altijd goed om de regels en voorschriften van de spoorwegmaatschappij te raadplegen, omdat deze kunnen verschillen afhankelijk van de regio en de vervoerder.

 


fons.hennes
In het VTM televisieprogramma "helden van hier op interventie" roept men de politie op omdat er een man aan het slapen is in de trein. De man moet van de trein stappen.
Als er een persoon in de trein is die in slaap is gevallen en andere passagiers er last van hebben, kan het zijn dat het treinpersoneel om hulp vraagt ​​aan de politie om de persoon te helpen verwijderen uit de trein. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de persoon niet in staat is om op te staan ​​en uit te stappen bij de juiste halte, of als de persoon andere passagiers stoort.

In het geval dat een persoon uit de trein moet worden verwijderd vanwege een dergelijke situatie, zal het treinpersoneel in eerste instantie proberen om de persoon te wekken en hem of haar vriendelijk te vragen om uit te stappen bij de volgende halte. Als de persoon echter niet in staat is om wakker te worden en / of zichzelf uit de trein te verwijderen, kan het treinpersoneel hulp inroepen van de politie om de persoon te helpen.

Het is belangrijk om op te merken dat het feit dat iemand slaapt in de trein op zichzelf geen overtreding is. De politie kan echter wel betrokken raken als er sprake is van overlast of als de persoon niet in staat is om voor zichzelf te zorgen.

 


fons.hennes
Het was mij ontgaan, en inderdaad zou de man geweldig stinken. Desalniettemin mocht de man beschikken en de volgende trein nemen.
Het kan zijn dat de man in kwestie inderdaad een geur verspreidde die andere passagiers stoorde, of dat er andere omstandigheden waren waardoor het treinpersoneel zich genoodzaakt voelde om hem te vragen de trein te verlaten. In sommige gevallen kan het beter zijn om een ​​vervelende situatie te voorkomen door te vragen of de persoon vrijwillig de trein wil verlaten, in plaats van de politie in te schakelen.

Het is echter wel belangrijk om op te merken dat iedereen het recht heeft om te reizen met de trein en om op een respectvolle manier behandeld te worden. Als de man in kwestie geen daadwerkelijke overlast veroorzaakte voor andere passagiers en de situatie enkel ging om zijn persoonlijke hygiëne, is het wellicht wat onnodig en ongepast om hem te vragen de trein te verlaten.

Het is altijd belangrijk om de veiligheid en het comfort van alle passagiers te waarborgen, terwijl ook de rechten en waardigheid van individuen worden gerespecteerd.

 


fons.hennes
Geachte Adviseur, bedankt voor uw bijdrage.
Graag gedaan, ik ben blij dat ik u kon helpen. Als u nog verdere vragen of zorgen heeft, aarzel dan niet om ze te stellen. Ik sta altijd klaar om te helpen.


fons.hennes
Beste Vlaamse televisieomroepen, is het de bedoeling dat u een noemenswaardig aantal kijkers heeft, of is het de bedoeling dat u geen kijkers heeft?

Het is de bedoeling van Vlaamse televisieomroepen om een noemenswaardig aantal kijkers te hebben. Televisieomroepen zijn bedrijven die inkomsten genereren uit advertenties en abonnementsgelden, en deze inkomsten zijn afhankelijk van het aantal kijkers dat ze aantrekken. Hoe meer kijkers een omroep heeft, hoe meer waarde ze kunnen bieden aan hun adverteerders en hoe meer inkomsten ze kunnen genereren.

Bovendien hebben Vlaamse televisieomroepen een publieke taak, namelijk het voorzien van kwalitatieve, diverse en interessante programma's voor het Vlaamse publiek. Om deze taak te vervullen en relevant te blijven, is het belangrijk dat ze een groot en gevarieerd publiek aantrekken.

Dus om uw vraag te beantwoorden: het is de bedoeling van Vlaamse televisieomroepen om een groot aantal kijkers aan te trekken en hen te voorzien van hoogwaardige, relevante en interessante programma's.

 


fons.hennes
Wat is het verschil tussen commerciële televisieomroepen en staatstelevisieomroepen?
Het belangrijkste verschil tussen commerciële televisieomroepen en staatstelevisieomroepen is wie de eigenaar is en hoe ze worden gefinancierd.

Commerciële televisieomroepen zijn eigendom van private bedrijven en worden voornamelijk gefinancierd door advertenties en soms ook door abonnementsgelden. Hun doel is om winst te maken door zoveel mogelijk kijkers te trekken en adverteerders te lokken. Ze zijn daarom vaak gericht op populaire programma's en entertainment om hun kijkers te boeien en te behouden.

Staatstelevisieomroepen worden daarentegen gefinancierd door de overheid en zijn eigendom van de staat. Hun doel is meestal om een publieke dienst te leveren en te voldoen aan de behoeften van het publiek in plaats van winst te maken. Ze hebben vaak een breder scala aan programma's, waaronder nieuws, educatieve en culturele programma's. Hun financiering kan ook afkomstig zijn van abonnementsgelden of belastingen, afhankelijk van het land waarin ze actief zijn.

Een ander verschil is dat commerciële televisieomroepen meer vrijheid hebben in het kiezen van hun programma's en in hun redactionele beleid, terwijl staatstelevisieomroepen soms worden gecontroleerd door de overheid en beperkingen hebben in hun berichtgeving.

Het belangrijkste doel van commerciële omroepen is het genereren van inkomsten, terwijl staatstelevisieomroepen als belangrijkste doel hebben om het publiek te informeren, te vermaken en te educeren zonder commerciële belangen na te streven.

 


fons.hennes
Waarom zend de Vlaamse staatstelevisieomroep dan reclame uit?
De Vlaamse staatstelevisieomroep, de VRT, zendt inderdaad reclame uit, maar dit is niet de belangrijkste bron van inkomsten voor de omroep. De VRT wordt voornamelijk gefinancierd door de Vlaamse overheid en ontvangt daarnaast een deel van haar inkomsten uit abonnementen en de verkoop van programma's en diensten.

In tegenstelling tot sommige andere publieke omroepen in Europa, zoals de BBC in het Verenigd Koninkrijk, is de VRT niet volledig reclamevrij. De VRT mag echter slechts een beperkt aantal reclameblokken per dag uitzenden en er zijn strikte regels van kracht voor wat betreft de inhoud van de reclame.

De reden dat de VRT nog steeds reclame uitzendt, is omdat de Vlaamse regering ervoor heeft gekozen om de omroep gedeeltelijk te financieren via reclame-inkomsten om zo de kosten voor de belastingbetaler te verminderen. Het beleid hieromtrent kan echter veranderen naargelang de politieke en economische omstandigheden in Vlaanderen en Europa.

 


fons.hennes
Als de VRT reclame mag uitzenden dan is dat direct concurrentie van de commerciële televisieomroepen. Toch?
Ja, dat klopt. Het uitzenden van reclame door de Vlaamse staatstelevisieomroep, de VRT, kan inderdaad worden beschouwd als directe concurrentie van commerciële televisieomroepen. Dit kan leiden tot een verdeling van de reclamemarkt en tot een verschuiving van reclame-inkomsten van commerciële omroepen naar de VRT.

Dit kan op zijn beurt gevolgen hebben voor commerciële televisieomroepen, omdat hun inkomsten afhankelijk zijn van advertenties. Wanneer de VRT dezelfde advertentiemarkt betreedt, kan dit ertoe leiden dat adverteerders hun geld verdelen over meer televisieomroepen, wat kan leiden tot een vermindering van de advertentie-inkomsten van commerciële omroepen.

Het is echter ook belangrijk om op te merken dat de VRT zich moet houden aan bepaalde regels met betrekking tot de hoeveelheid reclame die ze mogen uitzenden, evenals aan de inhoud van de reclame. Dit kan een beperking zijn voor de VRT in termen van hun concurrentie met commerciële omroepen. Bovendien moet de VRT ook rekening houden met haar publieke taak en haar brede maatschappelijke verantwoordelijkheid, die verder gaat dan alleen het genereren van inkomsten.

 


fons.hennes
Ook commerciële televisieomroepen moeten zich houden aan bepaalde regels met betrekking tot de hoeveelheid reclame die ze mogen uitzenden, evenals aan de inhoud van de reclame. Toch?
Ja, dat klopt. Commerciële televisieomroepen zijn ook onderworpen aan regels en voorschriften met betrekking tot reclame-uitzendingen. Deze regels zijn bedoeld om de consument te beschermen tegen misleidende reclame en om ervoor te zorgen dat reclames eerlijk en transparant zijn.

De regels variëren van land tot land, maar ze omvatten doorgaans beperkingen op de hoeveelheid reclame die mag worden uitgezonden en op de inhoud van de reclame. Zo mogen commerciële omroepen bijvoorbeeld slechts een beperkt aantal reclameblokken per uur of per dag uitzenden en mogen ze sommige producten of diensten niet op bepaalde tijdstippen adverteren, zoals alcohol of tabak tijdens kinderprogramma's.

Daarnaast moeten commerciële televisieomroepen zich houden aan regels met betrekking tot de inhoud van de reclame, zoals de juistheid van de informatie, de stijl van de reclame en de manier waarop producten en diensten worden gepresenteerd. Deze regels zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat reclames niet misleidend zijn en dat consumenten niet worden misleid door verkeerde of valse informatie.

Kortom, hoewel commerciële omroepen hun inkomsten hoofdzakelijk genereren uit reclame-uitzendingen, zijn ze nog steeds onderworpen aan regels en voorschriften die ervoor moeten zorgen dat reclames op een eerlijke en transparante manier worden gepresenteerd.

 


fons.hennes
Ik heb begrepen dat de VRT inkomsten moet genereren. Waarom?
Hoewel de Vlaamse staatstelevisieomroep, de VRT, inderdaad gedeeltelijk wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid, heeft de omroep nog steeds inkomsten nodig om haar activiteiten te financieren.

De VRT heeft een aantal bronnen van inkomsten, waaronder abonnementen, verkoop van programma's en diensten, en reclame-inkomsten. De omroep heeft een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid om hoogwaardige en gevarieerde programma's te produceren voor het Vlaamse publiek. Om deze programma's te produceren en uit te zenden, heeft de VRT voldoende financiële middelen nodig.

Naast de verantwoordelijkheid om programma's te produceren, heeft de VRT ook een verantwoordelijkheid om haar werknemers te betalen en te voorzien in de operationele kosten, zoals de huur en onderhoud van gebouwen, aankoop van apparatuur en andere kosten.

Het is belangrijk op te merken dat de VRT een publieke omroep is en daarom meer verantwoordelijkheid heeft dan alleen het genereren van inkomsten. De omroep heeft een brede maatschappelijke en culturele verantwoordelijkheid om programma's te produceren en uit te zenden die van belang zijn voor het Vlaamse publiek en bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving.

 


fons.hennes
Hoe kan VRT geld genereren uit programma's?
De Vlaamse staatstelevisieomroep, de VRT, kan geld genereren uit programma's op verschillende manieren. Hier zijn enkele voorbeelden:

Verkoop van uitzendrechten: De VRT kan de uitzendrechten van haar programma's verkopen aan andere omroepen, zowel in binnen- als buitenland. Dit kan een belangrijke inkomstenbron zijn voor de omroep, vooral voor populaire programma's.

Productie voor derden: De VRT kan programma's produceren in opdracht van andere bedrijven of organisaties, zoals reclamebureaus, overheidsinstanties of non-profitorganisaties. De VRT kan hiervoor een vergoeding krijgen.

DVD-verkoop: De VRT kan programma's op DVD uitbrengen en deze verkopen aan het publiek. Dit kan vooral interessant zijn voor populaire series en films.

Streaming: De VRT kan haar programma's aanbieden op verschillende streamingplatforms, zoals Netflix of Amazon Prime Video, en hiervoor een vergoeding ontvangen.

Merchandise: De VRT kan merchandise van haar programma's verkopen, zoals t-shirts, mokken of posters, en hiervoor een winst maken.

Het is belangrijk op te merken dat de inkomsten uit deze activiteiten waarschijnlijk niet zo groot zullen zijn als de inkomsten uit de overheidssubsidies en reclame-uitzendingen. Toch kunnen deze inkomsten helpen om de financiële situatie van de VRT te verbeteren en haar onafhankelijkheid te versterken.

 


fons.hennes
De VRT is een Vlaamse staatsomroep. Men verwacht dan toch niet dat die uitzendingen maakt voor het buitenland. Men verwacht dan toch ook niet dat er producties worden gemaakt voor derden.
Hoewel de VRT een publieke omroep is die primair gericht is op het Vlaamse publiek, is het niet ongewoon dat de omroep uitzendingen maakt voor het buitenland en producties maakt voor derden.

De VRT heeft als publieke omroep een maatschappelijke taak om kwalitatieve en diverse programma's te produceren en uit te zenden voor het Vlaamse publiek. Maar de VRT heeft ook een bredere culturele en maatschappelijke verantwoordelijkheid om de Vlaamse cultuur, geschiedenis en waarden te delen met andere landen en culturen. Dit kan worden bereikt door het aanbieden van programma's in andere talen en het delen van Vlaamse programma's op internationale festivals en evenementen.

Het produceren van programma's voor derden kan ook een belangrijke bron van inkomsten zijn voor de VRT. Het kan gaan om opdrachten van reclamebureaus, overheden of non-profitorganisaties die op zoek zijn naar kwalitatieve en professionele producties.

Het produceren van programma's voor het buitenland en derden is echter niet de belangrijkste taak van de VRT. De VRT blijft in de eerste plaats gericht op het Vlaamse publiek en het vervullen van haar publieke taak. Programma's voor het buitenland en producties voor derden moeten bijdragen aan deze taak en mogen niet ten koste gaan van de kwaliteit en diversiteit van de programma's die de VRT aanbiedt aan het Vlaamse publiek.

 


fons.hennes
Dus: Gelet op de hoge kost van de VRT, betaald door de Vlaamse belastingbetaler, zou men de VRT beter kunnen opdoeken, en een aantal van de opdrachten verplicht toevoegen aan het pakket van commerciële omroepen. Het zou de belastingbetaler niets kosten en de kwaliteit zou hetzelfde blijven voor de Vlaamse regio. Toch?
Hoewel het opdoeken van de VRT en het overdragen van haar opdrachten aan commerciële omroepen in theorie zou kunnen leiden tot kostenbesparingen voor de Vlaamse belastingbetaler, zijn er verschillende redenen waarom dit geen ideale oplossing zou zijn.

Ten eerste heeft de VRT als publieke omroep een belangrijke maatschappelijke taak om kwalitatieve en diverse programma's te produceren en uit te zenden voor het Vlaamse publiek. Deze taak omvat onder meer het voorzien van een brede waaier aan programma's, waaronder nieuws, sport, cultuur, educatie en entertainment, en het stimuleren van de culturele en artistieke ontwikkeling van Vlaanderen. Het is belangrijk om een publieke omroep te hebben die deze taken op zich neemt en zich niet alleen richt op winstgevende programma's.

Ten tweede zouden commerciële omroepen waarschijnlijk niet alle taken van de VRT op zich nemen. Commerciële omroepen zijn in de eerste plaats gericht op het genereren van winst, en daarom zouden ze waarschijnlijk voornamelijk populaire programma's en entertainment produceren, terwijl ze minder aandacht zouden besteden aan nieuws, cultuur en educatie.

Ten derde kan het overdragen van de taken van de VRT aan commerciële omroepen leiden tot minder diversiteit en minder kwalitatieve programma's. Door de VRT te behouden als publieke omroep, kan de Vlaamse regio blijven genieten van hoogwaardige en gevarieerde programma's die aansluiten bij de behoeften van het publiek.

Ten slotte is het belangrijk om te benadrukken dat de kosten van de VRT worden betaald door de Vlaamse belastingbetaler, maar dat de omroep ook een belangrijke economische rol speelt in Vlaanderen, door bij te dragen aan de creatie van werkgelegenheid en het stimuleren van de creatieve industrie. Dit zou verloren gaan als de VRT zou worden opgedoekt.

 


fons.hennes
De werkgelegenheid zou toch gewoon verschuiven van de VRT naar de commerciële omroepen, of werken er veel te veel mensen bij de VRT? En het is toch eenvoudig om commerciële omroepen te verplichten aandacht te besteden aan nieuws, cultuur en educatie aangezien de Vlaamse overheid regulator is en dat deze overheid ook de zendvergunning geeft of intrekt?
Het is waar dat de werkgelegenheid zou verschuiven van de VRT naar de commerciële omroepen als de taken van de VRT aan deze omroepen worden overgedragen. Er werken ongeveer 2500 mensen bij de VRT, dus het is mogelijk dat sommige van hen een baan zouden vinden bij commerciële omroepen. Het is echter niet duidelijk of alle werknemers van de VRT een baan zouden kunnen vinden bij commerciële omroepen en het is ook niet duidelijk of commerciële omroepen dezelfde werkgelegenheid zouden creëren als de VRT.

Wat betreft het verplichten van commerciële omroepen om aandacht te besteden aan nieuws, cultuur en educatie, kan de Vlaamse overheid inderdaad als regulator optreden en deze omroepen bepaalde vereisten opleggen. De Vlaamse overheid heeft een belangrijke rol in het verstrekken van zendvergunningen en kan deze intrekken als omroepen niet voldoen aan bepaalde regels of voorschriften.

Het is echter belangrijk om op te merken dat commerciële omroepen voornamelijk gericht zijn op het genereren van winst en dat het opleggen van bepaalde vereisten aan deze omroepen hun winstgevendheid kan verminderen. Dit kan ertoe leiden dat commerciële omroepen minder bereid zijn om te investeren in nieuws, cultuur en educatie en zich in plaats daarvan richten op meer winstgevende programma's en activiteiten.

Het behouden van de VRT als publieke omroep biedt de Vlaamse regio een belangrijke culturele en maatschappelijke waarde, die niet alleen gericht is op winst, maar op de behoeften van het publiek. Dit kan bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving en de economie in Vlaanderen.

 


fons.hennes
De commerciële omroepen staat te dringen om een zendvergunning te krijgen en af te snoepen van de concurrentie. Stuk voor stuk hebben ze meerdere kanalen. Er is dan ook geen enkele reden waarom ze de taak van de VRT niet zouden kunnen overnemen en garanderen. Toch?
Hoewel commerciële omroepen inderdaad staan te dringen om zendvergunningen te krijgen en marktaandeel af te snoepen van de concurrentie, is het niet zeker of deze omroepen in staat zijn om alle taken van de VRT over te nemen en te garanderen.

Zoals ik eerder al aangaf, is de VRT als publieke omroep gericht op het leveren van kwalitatieve en diverse programma's voor het Vlaamse publiek, ongeacht de winstgevendheid. Commerciële omroepen zijn daarentegen gericht op het genereren van winst en kunnen daarom minder aandacht besteden aan programma's die minder winstgevend zijn, zoals nieuws, cultuur en educatie.

Daarnaast kan het overdragen van de taken van de VRT aan commerciële omroepen leiden tot minder diversiteit en minder kwalitatieve programma's, zoals ik eerder al opmerkte. De VRT heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Vlaamse cultuur en heeft een breed en loyaal publiek opgebouwd. Het is niet zeker of commerciële omroepen deze rol en dit publiek kunnen overnemen.

Het behouden van de VRT als publieke omroep biedt ook voordelen op het gebied van onafhankelijkheid en controle. Als publieke omroep is de VRT niet afhankelijk van adverteerders of andere commerciële belangen en kan deze onafhankelijk opereren en haar maatschappelijke taak vervullen. Door de VRT als publieke omroep te behouden, kan de Vlaamse regio blijven genieten van hoogwaardige en gevarieerde programma's die aansluiten bij de behoeften van het publiek en bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving.

 


fons.hennes
Is het zo dat de commerciële omroepen absoluut niet gericht zijn op het leveren van kwalitatieve en diverse programma's voor het Vlaamse publiek?
Nee, het is niet zo dat commerciële omroepen absoluut niet gericht zijn op het leveren van kwalitatieve en diverse programma's voor het Vlaamse publiek. Veel commerciële omroepen in Vlaanderen streven ernaar om kwalitatieve en diverse programma's te produceren en uit te zenden. Het verschil is echter dat commerciële omroepen ook gericht zijn op winstgevendheid en daarom soms minder aandacht besteden aan programma's die minder winstgevend zijn, zoals nieuws, cultuur en educatie.

Dit betekent echter niet dat commerciële omroepen deze taken niet serieus nemen. Veel commerciële omroepen in Vlaanderen besteden wel degelijk aandacht aan nieuws, cultuur en educatie, zij het mogelijk minder dan de VRT als publieke omroep.

Toch is het belangrijk om op te merken dat de VRT als publieke omroep een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om kwalitatieve en diverse programma's te produceren en uit te zenden voor het Vlaamse publiek. De VRT is niet alleen gericht op winstgevendheid, maar ook op het vervullen van haar publieke taak en het stimuleren van de culturele en artistieke ontwikkeling van Vlaanderen. Dit kan bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving en de economie in Vlaanderen en is daarom van groot belang voor de regio.

 


fons.hennes
De Vlaamse overheid wil geen geld meer investeren in de VRT. Hoe langer hoe minder. Op die manier kan de VRT sowieso niet overleven. Toch?
Het is waar dat de Vlaamse overheid de laatste jaren minder geld heeft geïnvesteerd in de VRT en dat er nog steeds druk bestaat om te bezuinigen op de kosten van de VRT. Als deze trend zich voortzet, kan het inderdaad moeilijker worden voor de VRT om haar taken als publieke omroep te vervullen.

De VRT is echter niet geheel afhankelijk van de financiering van de Vlaamse overheid. De omroep genereert ook inkomsten uit reclame, sponsoring en verkoop van programma's en formats. Bovendien heeft de VRT de mogelijkheid om samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere omroepen en mediabedrijven om kosten te besparen en inkomsten te genereren.

Niettemin is het belangrijk om op te merken dat de VRT als publieke omroep een cruciale rol speelt in het culturele en maatschappelijke leven van Vlaanderen en dat het belangrijk is dat de omroep voldoende middelen heeft om haar taken te vervullen. Dit omvat niet alleen de financiering van de VRT zelf, maar ook de financiering van de productiesector en de cultuursector in Vlaanderen als geheel, aangezien de VRT een belangrijke rol speelt bij de ondersteuning van deze sectoren.

 


fons.hennes
Als er uiteindelijk bij VRT de mogelijkheid is om samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere omroepen en mediabedrijven om kosten te besparen en inkomsten te genereren. Wat is dan nog het verschil tussen de omroepen. En waarom zou de VRT de financierder moeten zijn van de productiesector en van de cultuursector. Die laatste twee sectoren krijgen immers subsidies van de Vlaamse en Federale overheid. Toch?
Het is waar dat de VRT mogelijkheden heeft om samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere omroepen en mediabedrijven om kosten te besparen en inkomsten te genereren. Echter, deze samenwerkingen zouden niet noodzakelijkerwijs betekenen dat er geen verschillen meer zouden zijn tussen de omroepen. De VRT als publieke omroep heeft nog steeds een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid en focus die verschilt van die van commerciële omroepen, die primair gericht zijn op winstgevendheid. De VRT heeft bijvoorbeeld verplichtingen op het gebied van diversiteit, kwaliteit en bereik, die andere omroepen mogelijk niet hebben.

Met betrekking tot de financiering van de productiesector en de cultuursector, is het waar dat deze sectoren subsidies ontvangen van de Vlaamse en Federale overheid. Echter, de VRT speelt nog steeds een belangrijke rol bij de ondersteuning van deze sectoren door het financieren en uitzenden van hoogwaardige en diverse programma's op het gebied van cultuur, educatie en documentaires. Dit kan bijdragen aan de ontwikkeling van de sector en kan helpen om de Vlaamse cultuur en identiteit te versterken. Het is daarom belangrijk dat de VRT voldoende middelen heeft om deze taken uit te voeren en bij te dragen aan de ontwikkeling van de cultuur- en productiesector in Vlaanderen.

 


fons.hennes
De radio-omroepen van de VRT zijn niet eens zuiver te ontvangen in de Gemeente Steenokkerzeel gelegen op een tiental km afstand van het gebouw van de VRT aan de Reyerslaan in de gemeente Schaarbeek. Dat komt omdat de FM-straal door de Franstalige omroepen wordt weggedrukt. Wat voor zin heeft het bestaan van de VRT dan?
Het is inderdaad zo dat de FM-straal van de VRT-radiozenders in sommige delen van Vlaanderen niet goed te ontvangen is vanwege interferentie door andere omroepen en signalen. Dit kan leiden tot frustratie bij luisteraars en kan de vraag oproepen naar het nut van de VRT als publieke omroep.

Het is echter belangrijk om op te merken dat de VRT als publieke omroep een bredere maatschappelijke rol vervult dan alleen het uitzenden van radiozenders. De VRT heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om kwalitatieve en diverse programma's te produceren en uit te zenden voor het Vlaamse publiek, ongeacht het platform waarop deze programma's worden aangeboden. Dit omvat niet alleen radio-uitzendingen, maar ook televisieprogramma's, online content en andere media-uitingen.

Bovendien is de VRT als publieke omroep een belangrijke instelling in Vlaanderen, die een belangrijke rol speelt bij het ondersteunen en ontwikkelen van de cultuursector, de productiesector en de creatieve industrie in Vlaanderen. De VRT heeft bijvoorbeeld een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de Vlaamse televisie- en filmindustrie en heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van Vlaamse kunstenaars en muzikanten.

Het is daarom belangrijk om de VRT als publieke omroep te behouden, zelfs als de FM-straal in sommige delen van Vlaanderen niet goed te ontvangen is. Door de VRT te blijven steunen en te investeren in hoogwaardige en diverse programma's, kan de omroep bijdragen aan de ontwikkeling van de Vlaamse cultuur en identiteit en kan deze een belangrijke maatschappelijke rol blijven vervullen.

 


fons.hennes
Samengevat : gelet op de belangrijke taken van de VRT die men hier eerder ten berde bracht danken allen die hier eerder werden genoemd in tal van sectoren uiteindelijk hun bestaan aan de Vlaamse belastingbetaler?
Ja, dat klopt. De VRT als publieke omroep heeft een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid om kwalitatieve en diverse programma's te produceren en uit te zenden voor het Vlaamse publiek. Daarnaast speelt de VRT een belangrijke rol bij het ondersteunen en ontwikkelen van de cultuursector, de productiesector en de creatieve industrie in Vlaanderen. Het is de Vlaamse belastingbetaler die de financiering van de VRT mogelijk maakt, en deze financiering draagt bij aan het creëren van hoogwaardige en diverse programma's die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de Vlaamse cultuur en identiteit en de samenleving als geheel.


13/02/2023

Een gepensioneerde ontvangt in België na 45 gewerkte jaren een aalmoes. Minder dan 50 euro per dag bruto. Immers, de staat eist achteraf een belasting op de aalmoes. Met de netto overschot moet dan verplicht een lening van 60.000 euro worden aangegaan bij de staat. Van die 60.000 euro moet de gepensioneerde direct 21.600 euro belasting terug afgeven aan de staat (BTW). 

En ondanks die virtuele 60.000 euro moet de gepensioneerde zo snel als mogelijk reële 60.000 euro terug betalen aan de staat. Ondertussen moet de gepensioneerde gedurende 3 jaren op een werf leven, en er 38.400 euro aan besteden. Geld dat naar malafide aannemers moet gaan. (Overijse/Steenokkerzeel Hij vroeg een voorschot, startte met werken die nooit een einde zagen, en verdween met de noorderzon). Als de gepensioneerde inmiddels komt te overlijden moeten de erfgenamen die schuld betalen aan de staat. Als de gepensioneerde blijft overleven maar geen lening wil van de staat ... dan komt de staat met boetes.


Televisie wordt hier niet gemaakt.
Television is not made here.
La télévision n'est pas faite ici.

Radio muziek van radio Steenokkerzeel.
Radio music from radio Steenokkerzeel.
Musique radio de la radio Steenokkerzeel.

Bioscoop is hier niet.
Cinema is not here.
Le cinéma n'est pas là.

Concertzaal is er niet
There is no concert hall
Il n'y a pas de salle de concert

één slager
a butcher
un boucher

Discotheek club is er niet.
Discotheque club is not there.
Discothèque club n'est pas là.

Hospitaal is er niet
There is no hospital
Il n'y a pas d'hôpital

Trein-Tram is er niet
There is no train-tram
Il n'y a pas de train-tram

Zwembad is er niet
There is no swimming pool
Il n'y a pas de piscine

Een gemeente die bruist?
A vibrant community?
Une communauté dynamique ?

Brandweerkazerne is hier niet.
Fire station is not here.
La caserne des pompiers n'est pas là.

Fietssnelweg is hier niet.
Bicycle highway is not here.
L'autoroute cyclable n'est pas là.

Bushalte Mechelen-Tervuren is hier niet.
Mechelen-Tervuren bus stop is not here.
L'arrêt de bus Mechelen-Tervuren n'est pas ici.

Permanent omleiding rond luchthavens.
Permanent diversions around airports.
Déviations permanentes autour des aéroports.

Een gemeente die bruist?
A vibrant community?
Une communauté dynamique ?

Repatriërings Centrum 127Bis-Fedasil-Gesloten centra-IBZ

  tuinbouwpionier met Pelagie Waeyenbergh

Sportstadion is hier niet.
Sports stadium is not here.
Le stade des sports n'est pas ici.

Strand is hier niet.
Beach is not here.
La plage n'est pas ici.

Visvangstvijver is hier niet.
Fishing pond is not here.
L'étang de pêche n'est pas là.

Dierentuin is hier niet.
Zoo is not here.
Le zoo n'est pas là.

Motocross is hier niet.
Motocross is not here.
Le motocross n'est pas là.

Wielerwedstrijd is hier niet.
Cycling race is not here.
La course cycliste n'est pas là.

Gerechtsgebouw is hier niet.
Courthouse is not here.
Le palais de justice n'est pas là.

 

Voedselbank is hier niet.
Food bank is not here.
La banque alimentaire n'est pas là.

Vliegveld ligt er ... zonder toegang.
Airport is there ... without access.
L'aéroport est là... sans accès.

 

C130 Luchtmachtbasis ligt er ... zonder C130.
C130 Air Force Base is there ... without C130.
C130 Air Force Base est là ... sans C130.

Een gemeente die bruist?
A vibrant community?
Une communauté dynamique ?

 

Geen boten hier.
No boats here.
Pas de bateaux ici.

Een gemeente die bruist?
A vibrant community?
Une communauté dynamique ?

Geen kraamstand op de zondagsmarkt hier. ... zonder abonnement, tenzij via 't vriendschap .
No stalls at the Sunday market here. ... without a subscription, unless via the friendship .
Pas de stands au marché du dimanche ici. ... sans abonnement, sauf via l'amitié .

Onvoldoende huisdokters hier .
Not enough family doctors here.
Pas assez de médecins de famille ici.


redactie 6/2/2023 19:40 Begroting boekhouding

Geachte Adviseur,
6/2/2023 19:40 is mijn vraag : Wat is een sociaal tarief voor gas en elektriciteit de dag van vandaag in België?

 

Adviseur

Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit varieert in België, afhankelijk van de leverancier en het gebied waar u woont. Het is raadzaam om de website van uw energieleverancier te raadplegen of contact op te nemen met de klantenservice voor de meest recente en specifieke informatie over het sociaal tarief in uw geval.

redactie : opgelet : Het sociaal tarief is een gunstig tarief voor elektriciteit , aardgas of warmte. Het is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder.  EN het zou België niet zijn als het geen verwarring veroorzaakt met Vlaanderen.

 

redactie
Hoe kan ik een begroting voor 2023 opmaken inzake mijn boekhouding als ik niet over de nodige cijfers beschik?

 

Adviseur
Om een begroting voor 2023 op te maken zonder beschikking over specifieke cijfers, kunt u het volgende doen:

- Schattingen maken: Gebruik beschikbare informatie, zoals uw inkomsten en uitgaven van de afgelopen jaren, om schattingen te maken voor de komende begroting.

- Doelen vaststellen: Bepaal duidelijke doelen voor uw inkomsten en uitgaven en hoe u deze doelen wilt bereiken.

- Conservatieve aannames: Maak conservatieve aannames over uw inkomsten en uitgaven, zodat u zich op de zekerheid kunt verlaten als uw cijfers uiteindelijk afwijken van de begroting.

- Flexibiliteit waarborgen: Zorg ervoor dat u voldoende flexibiliteit heeft in uw begroting, zodat u snel kunt aanpassen wanneer uw cijfers verschillen van de begroting.

- Periodiek bijwerken: Zorg ervoor dat u regelmatig uw begroting bijwerkt aan de hand van nieuwe informatie die beschikbaar komt, zodat u een realistisch beeld heeft van uw financiën.

Houd er rekening mee dat het opstellen van een begroting een aanhoudend proces is en dat regelmatig bijstellingen nodig kunnen zijn op basis van veranderende omstandigheden.


JE HEBT BLOED AAN JE HANDEN en 1000 euro boete (15.01.2023) jointMinister Quick, Open-Vld

Cocaïne is overal, maar wat is het precies, wie zijn de gebruikers en hoe geraken ze aan hun gerief?

Cocaïne is een stimulerende drug die wordt gewonnen uit de bladeren van de cocaplant. Het wordt vaak gebruikt als een recreatieve drug en kan leiden tot euforie, verhoogde energie en alertheid. Het kan ook verslaving, angst, depressie en hartproblemen veroorzaken. Gebruikers zijn vaak mensen in de leeftijd van 18-25, maar de drug wordt ook gebruikt door mensen van alle leeftijden en achtergronden. De meeste cocaïne wordt geïmporteerd uit Zuid-Amerika en wordt vaak verkocht door criminele organisaties. Sommige gebruikers kopen het ook rechtstreeks van dealers of krijgen het van vrienden.

 

Hoeveel kost Cocaïne?

De prijs van cocaïne varieert afhankelijk van de locatie en de kwaliteit van het product. Over het algemeen wordt cocaïne verkocht per gram, en de prijs kan oplopen tot honderden dollars per gram in sommige gebieden. Het is belangrijk om te realiseren dat het kopen van cocaïne illegaal is en kan leiden tot gevangenisstraf.

 

Waar verkoopt of koopt men Cocaïne?

Cocaïne wordt vaak verkocht of gekocht op straat of in andere niet-gereguleerde omgevingen. Het wordt vaak verkocht door drugshandelaren of criminele organisaties. Cocaïne wordt ook vaak verkocht in clubs, bars, en andere uitgaansgelegenheden. Het is belangrijk om te realiseren dat het kopen, verkopen of gebruiken van cocaïne illegaal is in de meeste landen en kan leiden tot gevangenisstraf.

 

Waar halen kopers van Cocaïne het geld?

Er zijn verschillende manieren waarop mensen geld kunnen verdienen om cocaïne te kopen. Sommige mensen werken in legale banen en gebruiken hun salaris of spaargeld om cocaïne te kopen. Anderen kunnen geld verdienen door criminele activiteiten zoals diefstal, fraude of drugshandel. Sommige mensen kunnen ook geld lenen of geld stelen om cocaïne te kopen. Het is belangrijk om te benadrukken dat het kopen van cocaïne illegaal is en dat het verkrijgen van geld door criminele activiteiten ook illegaal is.

 

Hoe doet de gemeente Steenokkerzeel controle op verhandeling van Cocaïne in de gemeente?

Ik kan geen specifieke informatie geven over hoe de gemeente Steenokkerzeel controle uitvoert op de verhandeling van cocaïne in de gemeente, aangezien dit kan veranderen over de tijd en kan verschillen per gemeente. Maar in algemene zin zal een gemeente controle uitvoeren door middel van politie-onderzoeken, undercover-operaties, en samenwerking met andere overheidsinstanties zoals het Openbaar Ministerie en de douane. Ook kan een gemeente vaak in samenwerking met de Federale politie en de zone politie, in geval van grotere cocaïne netwerken, actie ondernemen.

 

Wat is de taak van de burger in deze aangelegenheid?

De taak van de burger in de aangelegenheid van cocaïnehandel is om te helpen bij het verminderen van deze activiteiten. Burgers kunnen bijdragen door informatie te verstrekken aan de politie over verdachte activiteiten of personen die betrokken zijn bij de cocaïnehandel in de gemeente. Dit kan gedaan worden door verdachte activiteiten te rapporteren aan de politie of door deel te nemen aan gemeenschapsprogramma's die gericht zijn op het beëindigen van drugshandel.

Het is ook belangrijk om de gevaren van cocaïnegebruik te begrijpen en te vermijden, en om te weigeren om cocaïne te kopen of te gebruiken. Bovendien, het is van belang om jongeren te onderwijzen over de gevaren van cocaïnegebruik en hen te helpen gezonde keuzes te maken.

Het is ook aan te raden om preventie- en opvoedingsprogramma's te steunen die gericht zijn op het verminderen van de vraag naar cocaïne, zoals programma's die gericht zijn op gezonde levensstijlen en het versterken van sociale vaardigheden.

 

Moet de burger opdraaien voor het lot van verslaafden die zich in moeilijkheden hebben gewerkt?

Het is niet de verantwoordelijkheid van de burger om het lot van verslaafden op te nemen die zich in moeilijkheden hebben gewerkt. Verslaving is een complexe aandoening die vaak het gevolg is van een combinatie van biologische, psychologische en sociale factoren. Het is echter wel belangrijk dat de samenleving zorgt voor behandelingsopties en ondersteuning voor mensen die worstelen met verslaving. Dit kan gedaan worden door de financiering van behandelingsprogramma's, het verstrekken van opvoedingsprogramma's en het ondersteunen van gemeenschapsinitiatieven die gericht zijn op het helpen van mensen met verslaving.

Burgers kunnen ook bijdragen door een steunende en begripvolle omgeving te creëren voor mensen die worstelen met verslaving, en door het helpen bij het breken van de stigmatisering rondom verslaving.

 

Media :

Blijkbaar is er geen tot weinig drugtrafiek in Steenokkerzeel ... volgens internet, gemeentebestuur, KLaver N-VA, Kastze, VRT, Ring TV, Het Nieuwsblad, Het laatste nieuws, google


Volg hier andere rondvragingen van de redactie.

11 BTW 6 procent voor een bescheiden basispakket energie

 

AH

De btw komt permanent op 6 procent voor een bescheiden basispakket van gas en elektriciteit. Wat is hier een bescheiden basispakket en hoeveel btw valt er te betalen op petroleum?

 

Adviseur

Een bescheiden basispakket van gas en elektriciteit is een minimale hoeveelheid gas en elektriciteit die nodig is voor een gezin om te kunnen leven. Het bedrag van de btw op dit basispakket bedraagt 6 procent. Voor petroleum geldt de btw tarief van 21 procent.

 

AH

Waarom is er geen 6 procent btw op petroleum?

 

Adviseur

De btw-tarieven worden door de regering vastgesteld en kunnen verschillen voor verschillende producten en diensten. Het hoger btw-tarief van 21 procent op petroleum kan worden verklaard door de overheid die wil aanmoedigen om minder petroleum te verbruiken en te investeren in alternatieve, duurzame energiebronnen. Het bescheiden basispakket van gas en elektriciteit valt onder de lagere btw van 6 procent omdat dit beschouwd wordt als een basisbehoefte en daarom betaalbaarder moet zijn voor consumenten.

 

AH

Petroleum is vergelijkbaar met gas en toch verschilt de btw?

 

Adviseur

Ja, dat klopt. Hoewel petroleum en gas vergelijkbare brandstoffen zijn, kunnen ze verschillende btw-tarieven hebben. Dit is omdat de regering de btw-tarieven kan vaststellen op basis van verschillende overwegingen, zoals milieubeleid en sociale verantwoordelijkheid. Het kan zijn dat petroleum een hoger btw-tarief heeft omdat het een minder duurzame energiebron is dan gas, of omdat de regering wil aanmoedigen om minder petroleum te gebruiken. Het bescheiden basispakket van gas en elektriciteit valt onder een lager btw-tarief omdat het wordt beschouwd als een basisbehoefte en betaalbaarder moet zijn voor consumenten.

 

AH

Mensen zonder gas of elektriciteit moeten zich dus niet verwarmen en moeten niet koken?

 

Adviseur

Nee, dat is niet juist. Mensen zonder gas of elektriciteit hebben nog steeds de behoefte aan warmte en energie voor verwarming en koken. Er zijn andere manieren om warmte en energie te verkrijgen, zoals stookolie, hout en andere alternatieve bronnen. Het bescheiden basispakket van gas en elektriciteit met een lager btw-tarief is bedoeld om deze basisbehoefte betaalbaar te houden voor consumenten die deze energiebronnen gebruiken. Maar mensen zonder toegang tot gas of elektriciteit moeten nog steeds de middelen hebben om hun energiebehoefte te vervullen.


 

10 Maak een opstel over grondwitloof.
Grondwitloof, ook wel bekend als witlof of witloof chicory, is een groente die vaak wordt gekweekt voor zijn bladeren. Deze bladeren hebben een unieke, bittere smaak en worden vaak gebruikt in salades, soepen en gerechten met pasta of rijst.

Grondwitloof wordt meestal gekweekt in de grond, in tegenstelling tot witloof dat wordt gekweekt in een gecontroleerde omgeving, zoals een schuilplaats of een kas. De groente wordt geplant in de herfst en wordt geoogst in de winter of vroege lente. De bladeren groeien onder de grond, waar ze beschermd zijn tegen de kou en worden wit van kleur, wat leidt tot de bittere smaak.

De groente is rijk aan vitamine C, vitamine K en foliumzuur. Het is ook een goede bron van vezels en mineralen, zoals ijzer, kalium en kalcium.

Grondwitloof is een populaire groente in Europa en wordt vaak gebruikt in Belgische en Franse gerechten. In België wordt witloof vaak gebakken of gestoofd met ham en kaas. In Frankrijk wordt het vaak gebruikt in salades en soepen. Het wordt ook vaak gecombineerd met andere groenten, zoals aardappelen en uien, om een smakelijke en gezonde maaltijd te creëren.

In conclusie, Grondwitloof is een gezonde en smakelijke groente die vaak wordt gekweekt voor zijn bittere bladeren. Het is rijk aan vitamines en mineralen en wordt vaak gebruikt in Europese gerechten. Dit alles maakt grondwitloof een waardevolle toevoeging aan uw dieet.

 

In welke gemeente teelt men witloof?

Witloof wordt voornamelijk geteeld in België, met name in de provincie Limburg. Er zijn verschillende gemeenten in Limburg waar witloof geteeld wordt, zoals Tongeren, Hasselt, Genk en Sint-Truiden. Deze gemeenten zijn bekend om hun witloofteelt en er worden veel witlooffestivals georganiseerd om deze groente te vieren. In Nederland wordt ook witloof geteeld, voornamelijk in de provincie Noord-Brabant.

Witloof wordt ook in andere landen geteeld zoals Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië.

 

Welke gemeente is bekend voor de witloofteelt, gemeente Steenokkerzeel, gemeente Kampenhout, gemeente Kortenberg, gemeente Evere?

Gemeente Steenokkerzeel, gemeente Kampenhout, gemeente Kortenberg en gemeente Evere zijn niet specifiek bekend voor de witloofteelt. Witloof wordt traditioneel vooral geteeld in België, met name in de provincie Limburg, waar er verschillende gemeenten zijn zoals Tongeren, Hasselt, Genk en Sint-Truiden die bekend zijn om hun witloofteelt. Witloof wordt ook geteeld in andere landen zoals Frankrijk, Duitsland en Nederland.

 

Waarom dan zou de gemeente Steenokkerzeel de gemeente bij uitstek zijn inzake grondwitloof?

Ik kan geen informatie vinden die suggereert dat Steenokkerzeel specifiek bekend staat als een gemeente voor de teelt van grondwitloof. Het kan zijn dat de gemeente Steenokkerzeel wel witloof teelt maar ik kan geen specifieke redenen vinden waarom Steenokkerzeel de gemeente bij uitstek zou zijn voor de teelt van grondwitloof. Het is altijd goed om te verifiëren met lokale boeren of er witloof wordt geteeld in deze gemeente, of eventueel met de gemeente zelf.

 

Nochtans is de gemeente Steenokkerzeel de enige gemeente met grondwitloof in het logo. En de gemeente Kampenhout heeft dan weer een witloofmuseum en tal van witloofnevenaktiviteiten.

Ik begrijp nu dat de gemeente Steenokkerzeel en de gemeente Kampenhout wel degelijk een band hebben met de teelt van witloof. Het is inderdaad zo dat Steenokkerzeel het witloof in het logo heeft en Kampenhout heeft een witloofmuseum en tal van witloofgerelateerde activiteiten. Dit maakt deze gemeenten uniek in de teelt van witloof in België. Excuseer voor mijn fout in mijn vorige antwoorden.

 

Grondwitloof kweek in Vlaamse rand aan het uitsterven 1.2.2023


 

1 Geef een beoordeling over de burgemeester van de gemeente Steenokkerzeel.

Ik ben helaas niet op de hoogte van de specifieke situatie in Steenokkerzeel en kan daarom geen beoordeling geven over de burgemeester. Het is belangrijk om objectieve informatie te verzamelen en te evalueren voordat een beoordeling wordt gegeven.


 

2 Geef een beoordeling van de heer Kurt Ryon.

Ik ben niet op de hoogte van wie de heer Kurt Ryon is, en zonder meer informatie over hem kan ik geen beoordeling geven. Is er meer informatie die u me kunt geven zodat ik u beter kan helpen?


 

3 Wat is het verband tussen de heer Kurt Ryon en TAK.

Ik ben niet bekend met een persoon genaamd Kurt Ryon die een verband zou hebben met TAK. TAK kan een afkorting zijn voor verschillende dingen, zoals "Terroristische Aanslagkolom" of "Türk Argo Kuvvetleri", afhankelijk van de context. Zonder meer informatie kan ik geen specifieke informatie geven over een verband tussen Kurt Ryon en TAK

 

Kurt Ryon, ooit nog actieverantwoordelijke van het Taalaktiecomité, en op 37-jarige leeftijd burgemeester (15 oktober 2012) van Steenokkerzeel. Tot heden.

 

Het Taal Aktie Komitee of TAK is een Vlaamse actiegroep die ageert voor het behoud van het Vlaamse karakter van rand- en taalgrensgemeenten, de naleving van de taalwetten in Vlaanderen, tegen het uitdijen van de verfransing van Brussel naar de faciliteitengemeentes, en voor meer Vlaams zelfbestuur in het algemeen.


 

4 Geef een overzicht van de verfransing van de Brusselse rand in de laatste 15 jaren.

Het proces van verfransing van de Brusselse rand heeft zich in de afgelopen 15 jaar voornamelijk afgespeeld in de Randgemeenten, de gemeenten die direct rondom de hoofdstad liggen. Dit proces is voornamelijk het gevolg van een groeiend aantal Franstalige inwoners in deze gebieden, en een afname van het aantal Nederlandstaligen. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal Franstalige scholen en een afname van het aantal Nederlandstalige scholen in deze gemeenten. Ook de taal in de openbare dienstverlening, zoals in de politie en de gezondheidszorg, is steeds meer naar het Frans verschoven. Er zijn ook steeds meer Franstalige bedrijven en winkels in deze gebieden te vinden.

De Randgemeenten waren historisch Nederlandstalig, maar sinds de jaren '60 en '70 zijn er steeds meer Franstalige Brusselaars naar deze gebieden verhuisd, vooral naar de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe, Etterbeek, en Elsene. Dit heeft geleid tot een groeiend aantal Franstalige inwoners in deze gemeenten, en een afname van het aantal Nederlandstalige inwoners.

Daarom wordt de verfransing van de Brusselse rand vaak beschouwd als een gevolg van de verstedelijking van de regio, waarbij steeds meer mensen naar de stad trekken en de Randgemeenten als een aantrekkelijke optie worden beschouwd vanwege hun nabijheid tot de hoofdstad.

Het is echter ook belangrijk op te merken dat de verfransing van de Brusselse rand niet alleen een taalkundig fenomeen is, maar ook een cultureel en sociaal fenomeen. Dit proces is een complexe interactie tussen verschillende factoren, waaronder taal, demografie, economie, en overheidsbeleid.


 

5 Waarom heffen de gemeenten belastingen?
Gemeenten heffen belastingen om hun uitgaven te dekken. Deze uitgaven zijn onder andere gericht op het leveren van basisvoorzieningen zoals openbare verlichting, riolering, huisvuilinzameling, straatonderhoud, brandweer, politie, sociale dienstverlening, en onderwijs. Daarnaast worden er ook belastingen geheven voor specifieke projecten zoals de bouw of renovatie van openbare gebouwen, wegen, parkeerplaatsen, sportfaciliteiten en parken. Belastingen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor gemeenten en zijn noodzakelijk voor het leveren van diensten aan de inwoners van de gemeente.


 

6 Hebben de inwoners van de gemeenten nood aan dienstverlening van de gemeenten?
De inwoners van een gemeente hebben vaak nood aan de dienstverlening van de gemeente. Basisvoorzieningen zoals openbare verlichting, riolering, huisvuilinzameling, straatonderhoud, brandweer, politie, en onderwijs zijn noodzakelijk voor een veilige en gezonde leefomgeving. Sociale dienstverlening zoals hulp aan gezinnen, ouderen, en mensen met een beperking kan ook belangrijk zijn voor het welzijn van de inwoners. Veel gemeenten bieden ook culturele en recreatieve voorzieningen zoals bibliotheken, parken, en sportfaciliteiten aan, die een belangrijke rol spelen in het creëren van een gezonde en vitale gemeenschap.

Het is wel belangrijk te weten dat de nood aan dienstverlening van de gemeenten kan variëren per individu of groep, en ook afhankelijk zijn van de tijd, demografie, en sociale groepen.


 

7 Waarom strooit de gemeente Steenokkerzeel geen dooizout in de zijstraten en wijken van de gemeente?
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de gemeente Steenokkerzeel geen dooizout strooit in de zijstraten en wijken. Een mogelijke reden is dat de gemeente geen budget heeft voor het strooien van dooizout, of dat ze het geld liever besteden aan andere zaken. Dooizout kan ook slecht zijn voor het milieu, dus sommige gemeenten kiezen ervoor om minder of helemaal geen dooizout te gebruiken. Ook kan het zijn dat de gemeente Steenokkerzeel werkt met andere methoden om de wegen sneeuw- en ijskoud te houden, zoals het gebruik van andere stoffen of machines.

 

Waarom strooit de gemeente Steenokkerzeel enkel dooizout op de hoofdwegen?
Er zijn verschillende redenen waarom de gemeente Steenokkerzeel misschien alleen dooizout strooit op de hoofdwegen. Een van de belangrijkste redenen is dat hoofdwegen vaak veel drukker bereden worden dan zijstraten en wijken. Hierdoor is het risico op ongevallen groter, en is het belangrijk dat de wegen zo veilig mogelijk zijn. Door dooizout te strooien op de hoofdwegen, kan de gemeente ervoor zorgen dat deze wegen sneeuw- en ijskoud zijn, waardoor het verkeer veiliger kan rijden.

Een andere reden kan zijn dat dooizout slecht is voor het milieu en de gemeente wil daarom beperkt gebruiken, daarom besluit de gemeente om alleen de drukke wegen te strooien.

Daarnaast kan het ook zo zijn dat de gemeente beperkt budget heeft voor het strooien van dooizout en daarom kiest om alleen de hoofdwegen te behandelen.


 

8 Welke bekende personen zijn afkomstig van de gemeente Steenokkerzeel?

Ik kan niet specifiek zeggen wie bekende personen zijn die in de gemeente Steenokkerzeel wonen, omdat de informatie over waar specifieke personen wonen niet openbaar beschikbaar is. Bovendien, mijn kennis is gebaseerd op de informatie die tot 2021 beschikbaar was, dus er kunnen veranderingen zijn geweest sindsdien. Het is ook niet noodzakelijk dat bekende personen wonen in de gemeente Steenokkerzeel, aangezien bekendheid niet gerelateerd is aan een specifieke locatie.

 

Ik kan geen specifieke bekende personen vinden die afkomstig zijn uit de gemeente Steenokkerzeel. Mogelijk zijn er wel bekende personen die er gewoond of gewerkt hebben, maar zonder meer specifieke informatie kan ik deze niet noemen.


Kim Gevaert?
Kim Gevaert is een Belgische voormalige atlete, die gespecialiseerd was in sprintnummers. Ze won onder meer een gouden medaille op de Olympische Spelen van Athene in 2004 en een gouden medaille op de Europese Kampioenschappen in Göteborg in 2006. Gevaert is afkomstig uit de stad Steenokkerzeel, Vlaams-Brabant.


Magda Aelvoet?
Magda Aelvoet is a Belgian politician. She was the member of the Belgian Parliament for the Flemish green party, Ecolo. Aelvoet served as the Deputy Prime Minister of Belgium and Minister for Social Affairs, Public Health and the Environment in the Government of Belgium from 1999 to 2003. To the best of my knowledge, she is not from Steenokkerzeel.

Magdalena (Magda) Godelieve Hilda Aelvoet (Steenokkerzeel, 4 april 1944)
Ik bied mijn excuses aan voor mijn vorige antwoord. Magda Aelvoet, geboren in Steenokkerzeel, is inderdaad een bekende Belgische politica. Ze is afkomstig van de groene partij Ecolo en was onder meer Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu in de Belgische Federale regering van 1999 tot 2003.

 

Will Tura?

Will Tura is een Belgische zanger, componist en entertainer. Hij is vooral bekend als een van de populairste Vlaamse artiesten van de afgelopen decennia en heeft een carrière van meer dan 60 jaar. Hij heeft vele hit songs geschreven en gezongen en heeft ook in films en televisieprogramma's gespeeld. Will Tura is geboren en opgegroeid in Veurne, West-Vlaanderen, maar heeft een aantal jaren gewoond in Steenokkerzeel.

 

Gene Thomas?

Gene Thomas is een Belgische zanger, songwriter en entertainer, vooral bekend als een van de populairste Vlaamse artiesten van de afgelopen decennia. Hij begon zijn carrière in de jaren 60 als zanger van de groep "Les Croquants" en later als solo artiest. Hij heeft vele hit songs geschreven en gezongen en heeft ook in films en televisieprogramma's gespeeld. Gene Thomas is geboren en opgegroeid in Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen, maar heeft een aantal jaren gewoond in Steenokkerzeel.

 

Frank Vander linden?

Ik kan geen informatie vinden over een bekende persoon met de naam Frank Vander linden die afkomstig is van de gemeente Steenokkerzeel. Het is mogelijk dat hij een lokale persoon is en niet op een grotere schaal bekend is.

Frank Vander Linden, leadzanger van de Nederlandstalige rockgroep De Mens?
Ja, Frank Vander Linden is inderdaad de leadzanger van de Nederlandstalige rockgroep De Mens. De groep werd opgericht in 1986 en heeft in de loop der jaren vele albums uitgebracht en talrijke optredens gegeven. De groep is bekend om hun rockmuziek met Nederlandstalige teksten en heeft een grote fanbase in Vlaanderen en Nederland. Frank Vander Linden is geboren in Steenokkerzeel, Vlaams-Brabant.


 

9 Waarom doet de gemeente Steenokkerzeel geen controle op asociaal parkeren?
Ik kan geen specifieke informatie geven over het controlebeleid van de gemeente Steenokkerzeel omdat mijn kennis cutoff date is 2021. Maar over het algemeen, parkeerbeleid en -controle wordt vaak bepaald door de gemeente en kan afhangen van verschillende factoren, zoals budget, personeelsbezetting en prioriteiten. Het kan ook zijn dat er wel controle is, maar dat deze niet zichtbaar is voor de gemeenschap. Het is aan te raden om contact op te nemen met de gemeente voor specifieke informatie over hun controlebeleid op asociaal parkeren.

 

Het is bijzonder zichtbaar voor de gemeenschap dat er géén controle is

Ik begrijp dat er in de gemeente Steenokkerzeel een perceptie is dat er geen controle is op asociaal parkeren. Dit kan inderdaad het geval zijn, maar er kunnen verschillende redenen zijn waarom dit zo is. Bijvoorbeeld, de gemeente kan overwegen dat andere prioriteiten belangrijker zijn, of er kan een gebrek aan middelen zijn om de controle uit te voeren. Het is belangrijk om te weten dat de gemeente verantwoordelijk is voor het beleid en de controle op parkeren en dat u hen kunt benaderen voor meer informatie over hun beleid en de redenen waarom er geen controle lijkt te zijn.


Bpost kantoor Steenokkerzeel - meer toe dan open / Bpost bedeling door interims vanuit Vilvoorde een rampZORG OVERBELAST

Dokters Steenokkerzeel 

Hun vertegenwoordigers Vlaams Parlement

Lise Agnes Vandecasteele (Wilrijk, 13 november 1982) is een Belgisch arts en politica voor de PVDA.

Freya Saeys (Gent, 31 januari 1984) is een Belgisch huisarts en politica van Open Vld.

Hun vertegenwoordigers Federaal Parlement

Sofie Merckx is de dochter van Kris Merckx, arts bij Geneeskunde voor het Volk (GVHV) en medeoprichter van AMADA, de voorloper van de Partij van de Arbeid. Ze is opgegroeid in Antwerpen en heeft het Nederlands als moedertaal. Sofie Merckx studeerde geneeskunde en ging na een stage in Charleroi aan de slag bij GVHV in Marcinelle. In de jaren 1990 engageerde ze zich bij de PVDA. Sinds 2017 is Merckx een van de woordvoersters van GVHV. Is verkozen tot de Kamer van volksvertegenwoordigers.In januari 2022 volgde ze Raoul Hedebouw op als fractieleider in de Kamer.


Reactie plaatsen

Reacties

info@pvda1820ptb.be                              -                                 https://www.facebook.com/PARTIJvandeANDER/


De twee gezichten van Steenokkerzeel :

 

Les deux visages de Steenokkerzeel :

 

The two faces of Steenokkerzeel :

 

19.01.2023 De verlichting gaat uit vanaf 15.01.2023. De verlichting gaat niet uit vanaf 15.01.2023.

19.01.2023 L'éclairage sera éteint à partir du 15.01.2023. L'éclairage ne s'éteindra pas à partir du 15.01.2023.

19.01.2023 The lighting will be switched off from 15.01.2023. The lighting will not go out from 15.01.2023.

25.12.2022 Zelf-afwijkend tolerant Burger zal de komende twee jaar het voorzitterschap van het politiecollege en het voorzitterschap van de politieraad moeten waarnemen.

25.12.2022 Le citoyen lui-même-différent et tolérant devra agir en tant que président du collège de police et président du conseil de police pendant les deux prochaines années.

25.12.2022 The Citizen Himself-Different and Tolerant will serve as President of the Police College and President of the Police Board for the next two years.

08.12.2022 Een Bpostkantoor in Steenokkerzeel. Maar de bevolking moet naar Bpostkantoor Far West in ... VILVOORDE !!!

08.12.2022 Un bureau Bpost à Steenokkerzeel. Mais la population doit se rendre au bureau Bpost Far West à ... VILVOORDE !!!

08.12.2022 A Bpost office in Steenokkerzeel. But the population has to go to Bpost office Far West in ... VILVOORDE !!!

07.12.2022 Een gemaakte afspraak ... is géén gemaakte afspraak.

07.12.2022 Un accord conclu ... n'est pas un accord conclu.

07.12.2022 An agreement made ... is not an agreement made.

05.12.2022 Flyer: Je moet je auto van de straat halen voor de tractor licht stoet. Maar je weet niet in welke straat je dan wel mag parkeren.

05.12.2022 Flyer: Vous devez sortir votre voiture de la rue pour le cortège de lumière du tracteur. Mais vous ne savez pas dans quelle rue vous pouvez vous garer.

05.12.2022 Flyer: You have to get your car off the street before the tractor light procession proceeding. But you don't know in which street you can park.

30.11.2022 Gemeentebestuur werkt mee aan de regeling dat je beter vijf keer heen en weer gaat naar de handelaar dan alles in één keer te regelen.

30.11.2022 Le conseil municipal coopère avec l'arrangement selon lequel il vaut mieux faire cinq allers-retours chez le commerçant que de tout arranger d'un coup.

30.11.2022 The municipal council is cooperating with the arrangement that it is better to go back and forth to the trader five times than to arrange everything at once.

24.11.2022 het is inderdaad merkwaardig dat men in Steenokkerzeel niet op de markt mag staan met gratis soep (PVDA - Vlaams Belang) omdat er enkel plaats is voor "abonnementen"? Maar dan maakt Klaver-NVA veel wind voor de soepVERKOOP van ?? de OCMW-vrienden.

24.11.2022 il est en effet curieux que les habitants de Steenokkerzeel ne soient pas autorisés à se tenir sur le marché avec de la soupe gratuite (PVDA - Vlaams Belang) car il n'y a de place que pour les "abonnements" ? Mais alors Klaver-NVA fait beaucoup de vent pour la VENTEde-soupe de ?? les amis du CPAS.

24.11.2022 it is indeed curious that people in Steenokkerzeel are not allowed to stand on the market with free soup (PVDA - Vlaams Belang) because there is only room for "subscriptions"? But then Klaver-NVA makes a lot of wind for the soupSALE of ?? the OCMW friends.

16.11.2022 Sinterklaas komt 30 november 2022 naar Steenokkerzeel. Anderzijds komt Sinterklaas ieder jaar op 6 december.

16.11.2022 Sinterklaas viendra à Steenokkerzeel le 30 novembre 2022. D'autre part, Sinterklaas vient chaque année le 6 décembre. 

16.11.2022 Sinterklaas will come to Steenokkerzeel on November 30, 2022. On the other hand, Sinterklaas comes every year on December 6. 

15.11.2022 Een deel van de bevolking staat achter de nationale staking van 9 november 22. Het ander deel is er heel boos om.

15.11.2022 Une partie de la population soutient la grève nationale du 9 novembre 22. L'autre partie en est très en colère.

15.11.2022 Part of the population supports the national strike of November 9, 22. The other part is very angry about it.

11.11.2022 Twee dagen per maand warme maaltijd. Achtentwintig dagen per maand in de kou blijven staan.

11.11.2022 Repas chaud deux jours par mois. Rester dans le froid vingt-huit jours par mois.

11.11.2022 Hot meal two days a month. Staying in the cold twenty-eight days a month.

05.11.2022 NVA onderzoekt uw bankrekening en bezittingen om in aanmerking te zijn bij sociale vergoeding enerzijds, en anderzijds grijpt NVA de open kans niet om de armoede van de mensen vast te stellen en bij te stellen.

05.11.2022 NVA examine votre compte bancaire et vos actifs pour être éligible au remboursement social d'une part, et d'autre part NVA ne saisit pas l'opportunité ouverte de déterminer et d'ajuster la pauvreté des personnes.

05.11.2022 NVA examines your bank account and assets to be eligible for social reimbursement on the one hand, and on the other hand NVA does not seize the open opportunity to determine and adjust the poverty of the people.

04.11.2022 FLUVIUS zou eerst antwoorden binnen de 2 a 5 werkdagen. Een week later kan het tot 2 MAANDEN duren.

04.11.2022 FLUVIUS vous répondra dans un délai de 2 à 5 jours ouvrables. Une semaine plus tard, cela peut prendre jusqu'à 2 MOIS.

04.11.2022 FLUVIUS would first answer within 2 to 5 working days. A week later it can take up to 2 MONTHS.

03.11.2022 Liberaal kopstuk GvO laat impliceren dat de lokale middenstand nog steeds goed zal blijven boeren door het leveren van kwaliteit. Terwijl anderzijds klanten deze 1 november naar de buurgemeente trokken omdat het vorig jaar in Steenokkerzeel te duur was. 

03.11.2022 Le chef libéral GvO laisse entendre que la classe moyenne locale continuera à bien cultiver en fournissant de la qualité. D'autre part, les clients se sont déplacés vers la commune voisine le 1er novembre car c'était trop cher à Steenokkerzeel l'année dernière.

03.11.2022 Liberal leader GvO implies that the local middle class will still continue to farm well by supplying quality. On the other hand, customers moved to the neighboring municipality on 1 November because it was too expensive in Steenokkerzeel last year.

02.11.2022 Bij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn spreekt men er van "de vaste klanten" die geen financiële steun moeten terug betalen versus "de anderen" die wel financiële steun moeten terug betalen.

02.11.2022 At the public center for social welfare one speaks of "the regular customers" who do not have to repay financial support versus "the others" who do have to repay financial support.

02.11.2022 Au CPAS, on parle des « clients réguliers » qui n'ont pas à rembourser l'aide financière versus « les autres » qui doivent rembourser l'aide financière.

01.11.2022 Regeling voor zware beroepen. “Mensen die jarenlang zware taken hebben uitgeoefend, die moeten wat vroeger kunnen stoppen, zegt het liberale. Maar liberaal kopstuk SK stelt dan: " Zware beroepen, die bestaan niet."

01.11.2022 Réglementation pour les professions lourdes. « Les personnes qui ont effectué des tâches lourdes pendant des années devraient pouvoir arrêter un peu plus tôt, estime le libéral. Mais le leader libéral SK précise alors : « Les métiers durs, ça n'existe pas.

01.11.2022 Regulations for heavy professions. “People who have performed heavy tasks for years should be able to stop a little earlier, says the liberal. But liberal leader SK then states: "Hard professions, they do not exist."

30.10.2022 Grote bedrijven kunnen personeel op den energie-dop plaatsen. Kleine bedrijven en zelfstandigen kunnen dat niet dan? https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-energie

30.10.2022 Les grandes entreprises peuvent placer du personnel au chômage énergétique. Les petites entreprises et les indépendants ne le peuvent pas? https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-energie

30.10.2022 Large companies can place staff on energy unemployment. Small businesses and the self-employed cannot? https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-energie

29.10.2022 Kortenbergsesteenweg (buiten bebouwde kom) 50 km/uur (spotting 25L). Tervuursesteenweg 70 km/uur (spotting 07R).

29.10.2022 Kortenbergsesteenweg (hors agglomération) 50 km/h (spotting 25L). Tervuursesteenweg 70 km/h (spotting 07R).

29.10.2022 Kortenbergsesteenweg (outside built-up areas) 50 km/h (spotting 25L). Tervuursesteenweg 70 km/h (spotting 07R)


VASTE KLANT bij het OCMW

Energiekosten. ... Vaste klanten bij het OCMW te Steenokkerzeel moeten ontvangen financiën niet terugbetalen anders gaan ze helemaal ten onder. Hoe kan men vaste klant worden bij dat OCMW?

    Op zijn minst verantwoordelijk dat men zich kan voeden, zich kan kleden, zich kan huisvesten, zich kan verzorgen en toegang kan hebben tot de gezondheidszorg. Als iemand door moeilijkheden niet meer zou beschikken over de nodige middelen om dat te doen, dan is het OCMW er om te helpen.

  Dit betekent dat het OCMW enkel en alleen kan tussenkomen wanneer iemand geen rechten meer kan doen gelden op een andere tussenkomst van de sociale zekerheid. Aangezien het OCMW de persoon niet in een toestand kan laten waarin hij geen menswaardig leven kan leiden, kan het voorschotten verlenen (op het pensioen, op de werkloosheidsuitkering, op de gehandicaptenuitkering...) die het nadien rechtstreeks kan terugvorderen bij de betrokken instelling.

 

Voorwaarden
Iedereen heeft recht op OCMW-steun, maar het OCMW is enkel verplicht om steun te verlenen indien bepaalde voorwaarden vervuld zijn.

Eén van de voorwaarden die moet vervuld zijn om recht te hebben op eender welke hulp is het feit dat je behoeftig bent. Dit betekent dat je niet meer beschikt over voldoende middelen om een menswaardig leven te leiden.

Daarnaast zijn er nog andere voorwaarden die moeten vervuld zijn, zoals het feit dat je in België woont, of bijzondere voorwaarden die afhankelijk zijn van het soort steun waarover het gaat. Bijvoorbeeld: om een leefloon te ontvangen, moet je in principe meerderjarig zijn. Ander voorbeeld: wanneer een persoon illegaal verblijft, heeft die enkel recht op dringende medische hulp.

Het is de taak van het OCMW om na te gaan of iemand alle voorwaarden vervult die nodig zijn om steun te kunnen krijgen. Je kunt de beslissing van het OCMW waarmee je niet akkoord gaat, wel aanvechten bij de arbeidsrechtbank.

Hoe doe ik een beroep op het OCMW?
Er bestaat een OCMW in elke gemeente van België. Er zijn dus 589 OCMW's in gans België. Heb je advies nodig of wil je een steunaanvraag indienen, dan moet je je in principe wenden tot het OCMW van de gemeente waar je woont.

Als een OCMW niet bevoegd is om je te helpen, zal het je steunaanvraag doorsturen naar het bevoegde OCMW en je daarvan op de hoogte brengen.

Besluit : er is geen antwoord

En wie gaat de procedure voor de Arbeidsrechtbank bekostigen?

CLIENT RÉGULIER au CPAS (OCMW)
Coûts énergie. ... Les clients réguliers du CPAS de Steenokkerzeel n'ont pas à rembourser les fonds reçus, sinon ils seront complètement détruits. Comment devenir un client régulier du CPAS ?

    À tout le moins, être responsable de l'alimentation, de l'habillage, du logement, de la toilette et de l'accès aux soins de santé. Si, en raison de difficultés, quelqu'un n'a plus les ressources nécessaires pour le faire, le CPAS est là pour l'aider.

    Cela signifie que le CPAS ne peut intervenir que si quelqu'un ne peut plus faire valoir ses droits à une autre intervention de la sécurité sociale. Le CPAS ne pouvant laisser la personne dans une situation où elle ne peut mener une vie digne, il peut octroyer des avances (sur la pension, sur l'indemnité de chômage, sur l'indemnité d'invalidité...) qu'il peut ensuite récupérer directement auprès de l'institution concernée .

   

Conditions
Tout le monde a droit au soutien du PCSW, mais le PCSW n'est obligé de fournir un soutien que si certaines conditions sont remplies.

L'une des conditions à remplir pour avoir droit à toute forme d'aide est le fait d'être dans le besoin. Cela signifie que vous n'avez plus les ressources suffisantes pour mener une vie digne.

De plus, il existe d'autres conditions qui doivent être remplies, comme le fait que vous habitiez en Belgique, ou des conditions particulières qui dépendent du type d'aide en question. Par exemple : pour percevoir un salaire vital, il faut en principe être majeur. Autre exemple : lorsqu'une personne est en séjour irrégulier, elle n'a droit qu'à une assistance médicale d'urgence.

Il appartient au CPAS de vérifier si une personne remplit toutes les conditions nécessaires pour bénéficier d'une aide. Vous pouvez contester la décision du CPAS avec laquelle vous n'êtes pas d'accord auprès du conseil des prud'hommes.

Comment faire appel au CPAS ?
Il existe un CPAS dans chaque commune de Belgique. Il existe donc 589 CPAS dans l'ensemble de la Belgique. Si vous avez besoin de conseils ou si vous souhaitez introduire une demande d'aide, vous devez en principe vous adresser au CPAS de la commune où vous habitez.

Si un CPAS n'est pas autorisé à vous aider, il transmettra votre demande au CPAS compétent et vous en informera.

Conclusion : il n'y a pas de réponse

Et qui paiera la procédure devant le Tribunal du travail ?

REGULAR CUSTOMER at the OCMW
Energy costs. ... Regular customers at the OCMW in Steenokkerzeel do not have to repay received finances otherwise they will be completely destroyed. How can one become a regular customer of the OCMW?

    At the very least, be responsible for feeding, dressing, housing, grooming and access to health care. If, due to difficulties, someone no longer has the necessary resources to do so, the CPAS is there to help.

    This means that the OCMW can only intervene if someone can no longer assert rights to another intervention from social security. Since the CPAS cannot leave the person in a situation where he cannot lead a dignified life, it can grant advances (on the pension, on the unemployment benefit, on the disability benefit...) which it can subsequently reclaim directly from the institution concerned.

   

Requirements
Everyone is entitled to PCSW support, but the PCSW is only obliged to provide support if certain conditions are met.

One of the conditions that must be met in order to be entitled to any kind of help is the fact that you are in need. This means that you no longer have sufficient resources to lead a dignified life.

In addition, there are other conditions that must be met, such as the fact that you live in Belgium, or special conditions that depend on the type of aid in question. For example: to receive a living wage, you must in principle be of age. Another example: when a person is staying illegally, he or she is only entitled to emergency medical assistance.

It is the task of the CPAS to check whether someone fulfills all the conditions necessary to receive support. You can challenge the decision of the CPAS with which you do not agree with the labor court.

How do I appeal to the OCMW?
There is a CPAS in every municipality in Belgium. There are therefore 589 PCSWs in Belgium as a whole. If you need advice or if you want to submit an application for support, you should in principle contact the OCMW of the municipality where you live.

If a OCMW is not authorized to help you, it will forward your application to the competent PCSW and inform you accordingly.

Conclusion: there is no answer

And who will pay for the procedure before the Labor Court?


‘Goeiemorgen, morgen’

Доброе утро, утро

oekraïens 

Fuck’, ‘O fucking bullshit’ 

kus mijn kloten

weigering om iets te doen

refus de faire quoi que ce soit

refusal to do anything

Leefloon

Je hebt recht op een leefloon (maandloon) van de gemeente als je inkomen onvoldoende is.

Vous avez droit à un salaire décent (salaire mensuel) de la municipalité si vos revenus sont insuffisants.

You are entitled to a living wage (monthly wage) from the municipality if your income is insufficient.

recht op papieren

kinderen zonder wettig verblijf hebben recht op een diploma, net zoals alle andere kinderen. Elke leerling, ongeacht zijn verblijfsstatuut, die regelmatig de lessen volgde en op het einde van de studieperiode geslaagd is, moet een getuigschrift of diploma krijgen.

également les enfants sans résidence légale ont droit à un diplôme, comme tous les autres enfants. Tout étudiant, quel que soit son statut de séjour, qui a régulièrement suivi les cours et réussi à la fin de la période d'études, doit recevoir un certificat ou un diplôme.

also children without legal residence are entitled to a diploma, just like all other children. Every pupil, regardless of his residence status, who regularly attended classes and passed at the end of the study period, must receive a certificate or diploma.


Buurt Informatie Netwerk

Een veilig gevoel is een goed gevoel! 15.09.22 was de start vergadering voor BIN-Steenokkerzeel. Als we hier voldoende coördinatoren ( De BIN-coördinatoren kunnen bereikt worden op het mailadres: binsteenokkerzeelcentrum@gmail.com ) vinden kan de opstart vrij snel gebeuren. Dan is het noodzakelijk om ze veel mogelijk leden te maken. Want hoe meer leden, hoe meer ogen er zijn om samen te werken met de politiediensten. Meer info kan je bij de wijkagent, Politiezone Kastze of het gemeentehuis krijgen! Doen!

police Politiezone Kastze

Lors de nos patrouilles, nous remarquons parfois un véhicule sans plaque d'immatriculation dans la rue. Cependant, cela n'est pas autorisé sur la voie publique selon le code de la route.
Vous en avez également remarqué un vous-même, faites-le nous savoir.

 

Réseau d'information de quartier

Un sentiment de sécurité est un bon sentiment! 15.09.22 avait lieu la réunion de lancement de BIN-Steenokkerzeel. Si nous trouvons suffisamment de coordinateurs ici, le démarrage peut se faire assez rapidement. Ensuite, il faut leur faire le plus de membres possible. Car plus il y a de membres, plus il y a d'yeux pour coopérer avec les services de police. Vous pouvez obtenir plus d'informations auprès de l'officier de police local, de la zone de police de Kastze ou de la mairie ! Faire!

police Politiezone Kastze

During our patrols we sometimes notice a vehicle without a license plate in the street. However, this is not allowed on public roads according to the highway code.
Also noticed one yourself, let us know.

 

Neighborhood Information Network

A safe feeling is a good feeling! 15.09.22 was the kick-off meeting for BIN-Steenokkerzeel. If we find enough coordinators here, the start-up can happen fairly quickly. Then it is necessary to make them as many members as possible. Because the more members, the more eyes there are to cooperate with the police services. You can get more information from the local police officer, the Kastze Police Zone or the town hall! To do!


De armoedegrens

is 1300 euro voor een alleenstaande op 19.09.2022.

( Feitelijk gelijk met het bedrag dat de Belgische overheid geeft aan haar gepensioneerden. )

... en dan nog belast ook nog.

Die Belgische overheid bestaat uit de volgende partijen: ​ PS (19 zetels), ​ MR (14), ​ CD&V (12), ​ Open Vld (12), ​ Ecolo (12), ​ Vooruit (9) en ​ Groen (8).

Le seuil de pauvreté
est de 1300 euros pour une personne seule au 19.09.2022.

(En fait égal au montant que le gouvernement Belge verse à ses retraités.)

... et alors encore taxé.

Cette gouvernement Belge est composé par des partis suivants : PS (19 sièges), MR (14), CD&V (12), Open Vld (12), Ecolo (12), Vooruit (9) et Groen (8).

The poverty line
is 1300 euros for a single person on 19.09.2022.

(Actually equal to the amount that the Belgian government gives to its pensioners.)

... and then still taxed.

This Belgian government consists of the following parties: PS (19 seats), MR (14), CD&V (12), Open Vld (12), Ecolo (12), Vooruit (9) and Groen ( 8).

De politiekers in België roepen steeds luider dat 'EUROPA' alles maar moet oplossen. Er is een probleem met die stelling, immers alle verdiensten in België worden er via belastingen en taxen en accijnzen afgenomen door de (r)overheid. In alle andere Europese landen houden de mensen nog wat over van hun verdiensten. Aldus is de druk van Europa , om er iets aan te doen een stuk lager uiteraard.

Les politiciens en Belgique crient de plus en plus fort que "l'EUROPE" devrait tout résoudre. Il y a un problème avec cette affirmation, après tout, tous les revenus en Belgique sont perçus par le gouvernement(voleurs) au moyen d'impôts, de tax et d'accises. Dans tous les autres pays européens, les gens ont encore une partie de leurs revenus. Ainsi, la pression de l'Europe pour faire quelque chose à ce sujet est bien sûr beaucoup plus faible.

Politicians in Belgium are shouting louder and louder that "EUROPE" should solve everything. There is a problem with this statement, after all all income in Belgium is collected by the government (thieves) through taxation, contribution, excise taxes. In all other European countries, people still have part of their income. So the pressure from Europe to do something about it is of course much weaker.


Hoezo ?

Poetin communist ?

 

Was Poetin maar communist, dan mocht hij Oekraïne hebben.

Poetin is sinds 2012 een onafhankelijk politicus, dus geen lid meer van een politieke partij. Daarvoor was hij lid van Verenigd Rusland. Hij werd door Boris Jeltsin geselecteerd als 'nieuw' gezicht, niet besmet door de partijpolitiek.

Nationalisten zijn gevaarlijker dan communisten.

Wetenschappers Sean Cannady en Paul Kubicek  trekken parallellen tussen het nationalistische beleid van Vladimir Poetin en het 'officieel nationalisme' onder tsaar Nikolaas I (1825-1855), dat drie basisprincipes hanteerde: orthodoxie, patriottisme en autocratie (pravoslavie, narodnost', samoderzjavie). In de 'hedendaagse' versie hiervan vertaalt dit zich eerder in een sterke nadruk op traditionalisme (conservatieve, orthodoxe waarden), patriottisme en verticale macht. Dit kan worden beschouwd als de basis van het nieuwe nationalistische dat uitgebouwd werd onder Vladimir Poetin.

Kubicek, Paul and Cannady, Sean. 'Nationalism and Legitimation for Authoritarianism: A Comparison of Nicholas I and Vladimir Putin' Journal of Eurasian Studies 5 (2014): 1-9.

Pourquoi?

Si Poutine était communiste, il pourrait avoir l'Ukraine.

Poutine est un politicien indépendant depuis 2012, il n'est donc plus membre d'aucun parti politique. Avant cela, il était membre de Russie unie. Il a été choisi par Boris Eltsine comme un «nouveau» visage, non entaché par la politique des partis.

Les nationalistes sont plus dangereux que les communistes.

Scientifiques Sean Cannady et Paul Kubicek établissent des parallèles entre les politiques nationalistes de Vladimir Poutine et le "nationalisme officiel" sous le tsar Nicolas Ier (1825-1855), qui utilisait trois principes fondamentaux : l'orthodoxie, le patriotisme et l'autocratie (pravoslavie, narodnost', samoderzjavia). Dans sa version « contemporaine », cela se traduit plutôt par une forte insistance sur le traditionalisme (valeurs conservatrices, orthodoxes), le patriotisme et le pouvoir vertical. Cela peut être considéré comme la base du nouveau mouvement nationaliste qui s'est développé sous Vladimir Poutine.

Kubicek, Paul and Cannady, Sean. 'Nationalism and Legitimation for Authoritarianism: A Comparison of Nicholas I and Vladimir Putin' Journal of Eurasian Studies 5 (2014): 1-9.

Why?

If Putin were a communist, he would be allowed to have Ukraine.

Putin has been an independent politician since 2012, so no longer a member of any political party. Before that he was a member of United Russia. He was selected by Boris Yeltsin as a 'new' face, untainted by party politics.

Nationalists are more dangerous than communists.

Scientists Sean Cannady and Paul Kubicek  draw parallels between Vladimir Putin's nationalist policies and 'official nationalism' under Tsar Nicholas I (1825-1855), which employed three basic principles: orthodoxy, patriotism and autocracy (pravoslavia, narodnost', samoderzjavia). In the 'contemporary' version of this, this translates rather into a strong emphasis on traditionalism (conservative, orthodox values), patriotism and vertical power. This can be seen as the basis of the new nationalist movement that was developed under Vladimir Putin.

Kubicek, Paul and Cannady, Sean. 'Nationalism and Legitimation for Authoritarianism: A Comparison of Nicholas I and Vladimir Putin' Journal of Eurasian Studies 5 (2014): 1-9.


Regering JAMBON

N VA, VLD, CD&V

Een Vlaamse Regering in Belgiê die kan rekenen op de sympathie van de SP.aVooruit en die (naar al oude gewoonte) de schulden niet wil doorschuiven naar de kinderen en de kleinkinderen. Bla bla bla, want dat roept men reeds 40 jaren in die politiek.

Een (r)overheid dus, die: niets wil doen tijdens de energiecrisis omdat ze zogenaamd de begroting gezond wil houden, en, ook omdat ze zuinig willen zijn omdat ze niet weten hoeveel crisissen er nog gaan komen.

Een regering die de wil heeft om iets te doen in drie keren. 1 Gisteren niet, 2 vandaag niet, en 3 morgen niet! Een volgende crisis zullen ze precies hetzelfde roepen. TREK UW PLAN.

Gouvernement JAMBON
N VA, VLD, CD&V

Un gouvernement flamand en Belgique qui peut compter sur la sympathie du SP.aVooruit et qui (comme le veut la vieille coutume) ne veut pas transmettre les dettes aux enfants et petits-enfants. Bla bla bla, parce que c'est ce que les gens disent en politique depuis 40 ans.

Donc, un (voleur)gouvernement, qui : ne veut rien faire pendant la crise de l'énergie parce qu'il veut soi-disant garder le budget sain, et aussi parce qu'il veut être économe parce qu'il ne sait pas combien de crises sont encore à venir.

Un gouvernement qui a la volonté de faire quelque chose en trois étapes. 1 pas hier, 2 pas aujourd'hui et 3 pas demain ! La prochaine crise, ils crieront exactement la même chose. DEBROUILLEZ-VOUS.

Government JAMBON
N VA, VLD, CD&V

A Flemish Government in Belgium who can count on the sympathy of the SP.aVooruit and that (as is old custom) does not want to pass on the debts to the children and grandchildren. Blah blah blah, because that's what people have been saying in politics for 40 years.

Thus, a (robber) government, that: does not want to do anything during the energy crisis because it supposedly wants to keep the budget healthy, and also because they want to be economical because they do not know how many crises will come.

A government that has the will to do something in three steps. 1 not yesterday, 2 not today, and 3 not tomorrow! The next crisis, they will shout the exact same thing. FIGURE IT OUT.


Geen energievoorziening

Voordat de automobiel bestond (en nog lange tijd erna) verplaatste men zich door middel van paard en kar. Stap voor stap is men van deze getrokken kar tot een zichzelf voortbewegende (auto-mobiel) auto gekomen.

Het gemeentecollege stelt, op de gemeenteraad, dat de gemeente vroeger ook nooit benzinestations heeft voorzien, en dat het dan ook niet de taak is van de gemeente om oplaadpalen en punten te voorzien voor electrische wagens. Het verschil is dat vroeger niemand verplicht is geweest door de (r)overheid om van paard en kar over te stappen naar benzineauto's. Terwijl nu wel degelijk die (r)overheid de mensen verplicht om over te schakelen naar electrische auto's.

Pas d'approvisionnement en énergie

Avant que l'automobile existe (et pendant longtemps après), les gens se déplaçaient au moyen de chevaux et de charrettes. Pas à pas, on est passé de cette charrette tirée à une voiture (automobile) automotrice.

Le college municipal précise, au conseil municipal, que la commune n'a jamais fourni de stations-benzine par le passé, et qu'il n'appartient donc pas à la commune de fournir des bornes de recharge pour les voitures électriques. La différence est que dans le passé, personne n'était obligé par le (volleur)gouvernement de passer du cheval et de la charrette aux voitures à essence. Alors que maintenant le (volleur)gouvernement oblige les gens à passer aux voitures électriques.

No energy supply

Before the automobile existed (and for a long time after) people moved by means of horse and cart. Step by step one has come from this pulled cart to a self-propelled (automobile) car.

The municipal council states, at the municipal council, that the municipality has never provided petrol stations in the past, and that it is therefore not the task of the municipality to provide charging stations and points for electric cars. The difference is that in the past no one was obliged by the (robber) government to switch from horse and cart to petrol cars. While now the (robber)government does oblige people to switch to electric cars.


Iedereen aan het werk

Ook weeral een thema dat politici reeds tientallen jaren roepen. In de praktijk blijft het echter stil. Tienduizenden jobs kan men niet ingevuld krijgen.

Tout le monde au travail
Encore une fois un thème que les politiciens réclament depuis des décennies. En pratique, cependant, il reste silencieux. Des dizaines de milliers d'emplois ne peuvent être pourvus.

Everyone at work
Again a theme that politicians have been calling for decades. In practice, however, it remains silent. Tens of thousands of jobs cannot be filled.


vooruit lach je groen met bruine shit en loop een blauwtje op tot je zwart voor de ogen ziet


Om niets te doen moet je niet in de Gemeenteraad zetelen.
Pas besoin de siéger au conseil municipal pour ne rien faire.
You don't have to sit on the City Council to do nothing.

Blauwe plastic zakken, maar je moet met alles terugkeren om betaald statiegeld terug te krijgen.
Des sacs plastiques bleus, mais il faut tout ramener pour se faire rembourser la caution versée.
Blue plastic bags, but you have to return with everything to get a refund of the deposit paid.


Vice Minister President , Minister Binnenlands Bestuur Somers stelt dat het Gemeentebestuur het eerste aanspreekpunt is voor de energiefacturen. 

Vice Prime Minister, Minister of the Interior Somers states that the Municipal Council is the first point of contact for energy bills.

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur Somers précise que le Conseil Municipal est le premier point de contact pour les factures d'énergie.

(9.9.22 Vrt radio 1)

Kies zeker voor de verhoogde elektriciteitsfacturen. 

Assurez-vous d'opter pour l'augmentation des factures d'électricité. 

Be sure to opt for the increased electricity bills


dankzij de regerende : grâce au régnant : thanks to the reigning :

lokaal

local

Gewest
Region

Nationaal
National

De overheid (volgens NVA Minister Demir 03.06.2022 play 4 live) geeft 100 miljoen om zwerfvuil op te ruimen. In Steenokkerzeel doen de vrijwillige mooimakers dat. Wat doet NVA Steenokkerzeel dan met dat geld? Of krijgt het Gemeentebestuur geen geld?
The government (according to NVA Minister Demir 03.06.2022 play 4 live) gives 100 million to clean up litter. In Steenokkerzeel, the voluntary mooimakers do just that. What does NVA Steenokkerzeel do with that money? Or does the City Council not receive any money?
Le gouvernement (selon le NVA Ministre Demir 03.06.2022 play 4 live) donne 100 millions pour nettoyer les déchets. À Steenokkerzeel, les mooimakers bénévoles font exactement cela. Alors que fait NVA Steenokkerzeel avec cet argent? Ou le conseil municipal ne reçoit-il pas d'argent?

aan ASCO geweest donderdagmiddag 01.09.22 met flyers voor Manifiësta festival solidariteit Oostende.

op de markt geweest in Zaventem op maandag 29 aug. met flyers van 10 tot 12 voor Manifiësta festival solidariteit Oostende.

In Zaventem volgden we een vergadering op maandag 29 aug om 20u.