Foto Facebook 12/12/2023 & gemeenteraad Steenokkerzeel

Annders1820
20/12/2023
Vorige donderdag was het gemeenteraad, de laatste van het jaar.
Met Nieuwjaar gaan we het laatste jaar van deze legislatuur in.
En we hebben er zin in!
We zijn helemaal klaar om er nog een jaar "vollenbak" voor te gaan.
Het jaar van de verkiezingen gaat in, en zoals in elke gemeente zal u overspoeld worden door projecten en werken in uitvoering die nog rap rap moeten verwezenlijkt worden.
Dit, in combinatie met de eindeloze stroom aan berichten over hoe goed Klaver-N-VA wel bezig is, moeten er voor zorgen dat u het huidige bestuur opnieuw de vrije hand geeft in onze gemeente. Het is niet voor niets dat de geplande uitgaven die we in het meerjarenplan terugvinden torenhoog zijn in vergelijking met deze van de voorgaande jaren.
Daarom doen wij nu, en langs deze weg, een warme oproep aan elke inwoner van Steenokkerzeel om op zondag 13/10/24 goed voorbereid naar de stembus te gaan.
Hoe kan u dit doen :
U kan zelf een kijkje komen nemen op de gemeenteraad. Via deze link https://www.steenokkerzeel.be/gemeenteraad kan u de data waarop de gemeenteraden plaatsvinden terugvinden.
U kan hier ook alle verslagen raadplegen, en zelfs naar het audioverslag luisteren. Dit is interessanter, want niet alles wat wordt gezegd tijdens de gemeenteraad verschijnt in het verslag. https://steenokkerzeel.notubiz.be/dashboard
Verder kan u natuurlijk ook een kijkje nemen op social media van de oppositiepartijen. Ook hier worden regelmatig standpunten gepost waaruit blijkt dat niet alles in onze gemeente rozengeur en maneschijn is. De oppositiepartijen in Steenokkerzeel zijn : Vooruit, CD&V, Vlam, Groen en natuurlijk wijzelf, AnnDerS1820.
Ook wat betreft omgevingsvergunningen is het belangrijk dat u goed weet wat er staat te gebeuren in uw omgeving. Wij stelden de laatste jaren vast dat veel mensen geen idee hebben wat er zoal wordt aangevraagd en vergund in Steenokkerzeel.
Alle omgevingsvergunningen, zowel aanvragen als beslissingen, kan u hier terugvinden. https://www.steenokkerzeel.be/bekendmakingen-omgeving
Wanneer u bezwaar heeft tegen een van de aanvragen is het dan ook belangrijk officieel bezwaar in te dienen.
Welke Ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn er gemaakt of zijn in opmaak ?
Dit zijn plannen die de gemeente opstelt voor een bepaald gebied, en deze gaan boven de bepalingen van het gewestplan.
Een RUP is een juridisch document dat bepaalt waar en hoe er in uw buurt in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden. Op elke plaatsen kunnen er woningen bedrijven winkels, openbare ruimte en recreatie komen ? Hoe hoog en hoe uitgebreid mag er worden gebouwd ?
Vb: RUP 11 Recreatiezone Perk, of nog in opmaak RUP 12 Melsbroek.
https://www.steenokkerzeel.be/ruimtelijke-plannen-in-opmaak
https://www.steenokkerzeel.be/gemeentelijke-ruimtelijke...
Verder kan u ook, in het kader van openbaarheid van bestuur, verslagen en documenten opvragen bij het bestuur. Alle info hierover kan u hier vinden https://www.steenokkerzeel.be/openbaarheid-van-bestuur
Snuffel eens wat rond op de website van de gemeente, u zal veel informatie terug vinden. Wel goed zoeken 😉
U vindt misschien dat het goed gaat in Steenokkerzeel, maar bent u wel voldoende geïnformeerd?
Wij willen u vragen de tijd te nemen om alles eens goed te bekijken, vragen te stellen en kritisch te zijn.
Alleen zo krijgt u een duidelijk beeld van wat er reilt en zeilt in onze gemeente, en alleen zo kan u in eer en geweten op zondag 13/10/24 naar de stembus trekken.