Nog geen enkele kandidaat met een afsluitende opmerking.
Pas un seul candidat n’a encore fait de commentaire final.

12/03/2024 14:56

 

Bijgevolg update 12/03/2024 14:56

Stem

Federaal

PARTIJ BLANCO

https://blanco2024.be/

ÉÉN DOELSTELLING:  20% Kunnen stemmen voor een niet-toegewezen zetel